SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


 

EKOstrefa - oddycham
z energią!

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


AKTUALNOŚCI

 


31 stycznia 2023r. uczniowie klas 7-8 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową pod hasłem
„Hazard? Nie daj się wciągnąć!”
Celem akcji jest podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą hazard i uzależnienie od niego oraz zwrócenie uwagi na problemy wynikające z nadmiernego korzystania z gier komputerowych. Spotkanie prowadzili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej komisarz Jacek Michalski i st. rewident Rafał Ginter.
Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie w roku szkolnym 2022/2023
biorą udział w programie edukacyjnym Dziel się Uśmiechem.


BAL KARNAWAŁOWY 2023