Informacje

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.30-16.30

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach. 
W świetlicy obowiązują takie same zasady, jak w czasie lekcji. Kładzie się nacisk przede wszystkim na kulturę osobistą, wzajemny szacunek i tolerancję, dbałość o czystość i porządek. Zwraca się uwagę na ograniczenie zachowań agresywnych, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego roku szkolnego są:
– właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach
– kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
– rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów
– wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
– udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
– organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki

W świetlicy w Szkole Podstawowej prowadzone są zajęcia:
– plastyczne, manualne
– gry i zabawy logiczne
– gry i zabawy planszowe
– pogadanki
– gry komputerowe

Oprócz wyżej wymienionych zajęć na świetlicy jest również pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych, kształtowanie rozwoju umysłowego, zajęcia tematyczne poświęcone uroczystościom
i świętom.

MAŁA ŚWIETLICA

Podopiecznymi „Małej Świetlicy” są dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ dostępny jest tutaj
Aneks nr 1 do regulaminu
Aneks nr 2 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Nasza szkoła korzysta z unijnego programu mającego promować zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne pod nazwą ,,Program dla szkół”. Jest on przeznaczony dla uczniów klas I-V.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.