Dyrekcja

Dyrektor Szkoły – Justyna Maciejewska

Wicedyrektor Szkoły – Agnieszka Wojewoda