Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BEŁCHATOWIE
ze zmianami wprowadzonymi 1 września 2022r.