ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH

W szkole zbierane są nakrętki, makulatura i baterie.

Surowce te ddaje się do dyżurki pań woźnych:
zważone – w przypadku makulatury i nakrętek,
policzone – w przypadku baterii.

Karteczkę z informacjami:
– waga lub liczba przyniesionych surowców,
– imię nazwisko i klasa ucznia
oddajemy do świetlicy.