Zamówienia publiczne

ogloszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAŁĄCZNIK nr 1


ZAŁĄCZNIK nr 2


rozstrzygniecie-konkursu-ogloszenie ogloszenie-1

ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAŁĄCZNIK nr 1 – FORMULARZ OFERTYbhp-ogloszenie-2023-2024


Skan-BHP-BIP


Przebudowa-ogloszenie-BIP

Skan-BIP


Zapytanie-ofertowe-Przebudowa-2023

PLIK DO POBRANIA – https://czworka.info/wp-content/uploads/2023/12/Zapytanie-ofertowe-Przebudowa-2023.pdf


Zapytanie-ofertowe-zakup-mebli-2023

PLIK DO POBRANIA – https://czworka.info/wp-content/uploads/2023/12/Zapytanie-ofertowe-zakup-mebli-2023.pdfOgloszenie-stolowka

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 
Bełchatów, 28.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w ramach programu „Aktywna tablica”

1. Dotyczy: zapytania ofertowego, na realizację zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 24.10.2022 r. wpłynęło 15 ofert. Po przeprowadzonej ocenie ofert,
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę:

P.W.D. „APEX”

Strzałków

ul. Kopernika 12

97-500 Radomsko

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wyżej wymienionej firmy, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz z przyjętymi kryteriami oceniania uzyskała 100 pkt.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie ogłasza zapytania ofertowe na realizację zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych
na realizację zakupu i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica”

 

dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

Zapytanie ofertowe ogłaszamy na stronach internetowych:

https://www.czworka.info/
https://sp4belchatow.bip.gov.pl/

w dniu 12.10.2022 r.

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zapytania ofertowego:

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie,

ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów,
tel. 44 632-22-18, tel. kom. 510 – 791 – 755, adres e-mail: sp4@belchatow.pl.

 

Przedmiot:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

Załączniki do pobrania na stronie bip SP4 


 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI