Administracja

Sekretarz Szkoły – mgr inż. Honorata Zerka

Główna księgowa – Jolanta Fiks

Główny specjalista ds. kadr – mgr Dorota Szczepocka

Specjalista ds. płac – mgr Beata Wata

Kierownik gospodarczy – mgr Magdalena Stanisławska