Nauczyciele

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Maciejewska Justyna

DYREKTOR

Bauer Magdalena

język angielski

Bedlechowicz Beata

muzyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Blaźniak Paweł

muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Błasik Beata

edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna

Czarnecka Justyna

język polski

Danielczyk Beata

matematyka, fizyka

Doleciński Rafał

wychowanie fizyczne

Fraj Izabela

geografia, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Furga Lilianna

język polski, historia

Giełzak Joanna

nauczyciel współorganizujący kształcenie, doradztwo zawodowe

Golińska Agnieszka

język angielski, wychowanie fizyczne

Górna Martyna

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja,  nauczyciel współorganizujący kształcenie

Grygiel Monika

język polski, logopedia

Gutknecht Mirosław

historia, doradztwo zawodowe

Gudajczyk Aneta

edukacja wczesnoszkolna, etyka

Hajdan Elżbieta

przyroda, geografia

Juśkiewicz Ewelina

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Kalińska Iwona

nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapia biofeedback

Karda Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Kawa Katarzyna

chemia, biologia

Kobyłt Alicja

edukacja wczesnoszkolna

Kołasińska Patrycja

edukacja przedszkolna

Kostrzewa Agata

wychowawca świetlicy

Kowalska Teresa

wychowawca świetlicy

Krakowiak Krystyna

edukacja przedszkolna

Kruk Arkadiusz

wychowanie fizyczne

Kurowska Edyta

religia

Leś-Klupińska Teresa

plastyka, technika

Łobodzińska Martyna

wychowanie fizyczne,
wychowanie do życia w rodzinie

Łuczak Milena

wychowawca świetlicy

Matuszak Małgorzata

religia

Nadolna Beata

pedagog

Osińska Marzena

edukacja wczesnoszkolna

Pabich Anetta

matematyka

Pierszała Maria

nauczyciel bibliotekarz

Piotrowski Tomasz

wychowanie fizyczne

Polak Dorota

język polski, etyka

Szafrańska Bogumiła

matematyka

Turko Justyna

język angielski

Weder-Tatarczak Małgorzata

język niemiecki,
wychowanie do życia w rodzinie

Wojciechowska Agata

język angielski

Wojewoda Agnieszka

wicedyrektor, język angielski

Zawadzka Katarzyna

historia, wiedza o społeczeństwie

Zawodziński Zbigniew

informatyka