Mediacje w szkole

 Pilotażowy program „Mediacje w szkole”
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

 

W dniu 15 czerwca 2022r. uczniowie klasy 6a wzięli udział w zajęciach dotyczących mediacji szkolnych i rówieśniczych pod nazwą „Mediacja ma moc”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym są mediacje i w jaki sposób można rozwiązywać sytuacje trudne oraz konfliktowe. Każdy z uczestników miał za zadanie wypełnienie arkusza „Aktywne słuchanie”, dzięki któremu mógł dowiedzieć się w jakim stopniu aktywnie komunikuje się z drugą osobą. Ponadto, w grupach uczniowie przygotowali logo związane z mediacjami. Na zakończenie każdy mógł wypełnić blankiet o nazwie „Podaruję Ci dobro słowo, gdyż… ” i przekazać go wybranej osobie. Dzięki poznanym formom aktywnej komunikacji i sposobach rozwiązywania sytuacji problemowych uczniowie będą zwracać większą uwagę na swoje wypowiedzi i stosowany przekaz. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Agatę Wojciechowską.

 


W ramach prowadzonego w naszej szkole pilotażowego programu „ Mediacje w szkole” uczniowie klas 8 wzięli udział w zajęciach dotyczących mediacji szkolnych oraz rówieśniczych. Uczestnicy podczas zajęć poznali podstawowe zagadnienia dotyczące rozwiązywania konfliktów. Doskonalili również sposoby prawidłowego porozumiewania się. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Katarzynę Zawadzką.

 


Mając na uwadze konieczność budowania bezpiecznej i przyjaznej dzieciom szkoły, rozwoju kompetencji społecznych uczniów, nabycia przez nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 wdraża program „Mediacje w szkole”.

Chcąc przybliżyć uczniom ideę mediacji w roku szkolnym 2021/2022 przewiduje się:

– prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

– pogadanki na temat sytuacji konfliktowych i możliwych rozwiązaniach,

– propagowanie scenariuszy zajęć do wykorzystania podczas godzin z wychowawcą i zajęć świetlicowych.

Wszystkie te działania mają na celu promowanie mediacji szkolnych i rówieśniczych, które będą fundamentem do rozpoczęcia działalności Szkolnego Klubu Mediacji w kolejnych latach szkolnych. Szkoląc przyszłych mediatorów, nasi uczniowie będą mieli okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne, aktywnie działać w Klubie i rozwijać kompetencje społeczno – emocjonalne.
Mediacja to alternatywna metoda rozstrzygania sporów, a jej siłą jest dialog, wspólne poszukiwanie rozwiązań oraz świadome przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie.

Witamy w programie i zapraszamy do poszukiwań porozumienia w przestrzeni, jaką daje mediacja.

 

Koordynatorzy:

Agata Wojciechowska

Katarzyna Zawadzka