Program „Wyprawka szkolna”

UWAGA RODZICE

 

Zgodnie z rządowymi założeniami, w roku szkolnym 2012/2013 kontynuowany będzie program dotyczący pomocy uczniom na zakup podręczników (Dz.U.poz 706)   „Wyprawka szkolna”.

W szkołach podstawowych pomocą objęci będą:

1.      Uczniowie  klas pierwszych rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013

pochodzącym z rodzin , w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, czyli 504,00zł netto,

2.       Uczniowie  klas II, III, IV, -pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli 351,00 zł),.

3.      Uczniowie klas II, III, IV pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza ww. kryterium dochodowe, lecz w rodzinach tych występują warunki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r .o pomocy społecznej.

4.      Uczniowie klas I-VI poza kryterium dochodowym, słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

-posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Wysokość  dofinansowania wynosi:

1)        do 180 zł- dla uprawnionych uczniów klas I-III,

2)        do 210zł- dla uprawnionych uczniów klas IV oraz uczniów klas IV-VI posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 Zasady i sposób udzielania pomocy na zakup podręczników:

·         pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, jego prawnych opiekunów lub rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych;

·         wniosek składa się do 25 lipca 2012r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013

·         Do wniosku winne być dołączone zaświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie

o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 25.05.2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego (Dz. U. Nr 111, poz. 652) do wniosku -zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

·         Dyrektor szkoły będzie zwracał rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wymienionej w części I niniejszego pisma po otrzymaniu środków
z Urzędu Miasta.

·          dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) ucznia,  rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.


Rugby

Na pierwszym treningu Rugby Tag tym roku szkolnym starsi uczniowie klas VII przekazali tzw „pałeczkę” 🏈 młodszym kolegom i koleżanką 👉Jak widać szczęśliwą,
ponieważ to oni- uczniowie klas IV powtórzyli dzisiaj ich zeszłoroczne zwycięstwo w Bełchatowskiej Lidze Rugby Tag i zajęli I MIEJSCE🥇🏆🎉
Uczniowie klas V zaprezentowali dziś świetną grę, pamiętali czego nauczyli się w tamtym roku i zajęli ostatecznie II MIEJSCE🥈🎉
Obie drużyny zawalczą w Półfinale, który odbędzie się w Łodzi.
Opiekun dzisiejszych zawodów i prowadząca treningi p. Martyna Pacholczyk dziękuje obu drużynom za dzisiejszego ducha walki i dumnie wszystkim GRATULUJE 🤝


Święto Wojska Polskiego

 15 sierpnia  w Bełchatowie obchodzone było
Święto Wojska Polskiego na pamiątkę zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej z 1920. Uczniowie klasy 6a
Ala Darmach, Emilka Pyjor i Dawid Gaszewski

reprezentowali naszą szkołę podczas składania kwiatów  przy „Pomniku Pamięci Bełchatowian” oraz godnie uczestniczyli ze sztandarem szkoły we Mszy Świętej w Intencji Ojczyzny w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  przy ul. Kościuszki.

Święto Wojska Polskiego


Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny i powitaliśmy wakacje!

 


Bełchatów Wczoraj i Dziś

XXI edycja MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ
pod hasłem
MOLE KSIĄŻKOWE DO ZABAWY GOTOWE


W tym roku już po raz XXI nasza szkoła zorganizowała międzyszkolny konkurs „Bełchatów wczoraj i dziś”. Tym razem zaprosiliśmy bełchatowskie podstawówki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na nasze hasło przewodnie: „Mole książkowe do zabawy gotowe!” odpowiedziało aż 25 molików ze SP nr 5, nr 9, nr 12,  13 i nr 4.

Wśród konkurencji było poszukiwanie istotnych wiadomości o bibliotece na jej oficjalnej stronie internetowej, układanie ciekawych sentencji o książce oraz rozpoznawanie tytułów i autorów znanych utworów dla dzieci na podstawie niewielkiego fragmentu czytanego przez nauczyciela. Z zabawnej scenki odegranej „na żywo”
z łatwością uczestnicy wymienili błędy, jakich należy unikać podczas korzystania
z księgozbioru w bibliotece.

W części plastycznej uczniowie mieli namalować projekt okładki do drugiej części powieści dla dzieci „Ciepełko”, której fragment był premierą na naszym konkursie. Oczywiście dzięki życzliwości autora – pana Piotra Kulpy.

Nagrodę główną – Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa – po raz pierwszy zdobyliśmy MY. Bardzo się cieszymy z I miejsca i gratulujemy pozostałym uczestnikom zabawy.
Tymczasem już dziś zaczynamy myśleć, gdzie by tu Was zaprosić …
WYNIKI KONKURSU

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4
II  miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5

 


„Jak Pstryk i Bzik…

… zostali oświeceni”
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przedstawieniu o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej.


DZIECI DZIECIOM NA DZIEŃ DZIECKA

Cześć!

Mam na imię Nikola. Chodzę do trzeciej klasy szkoły podstawowej. W tym roku w maju czeka mnie wyjątkowe wydarzenie, Pierwsza Komunia Święta. Czekam na nią już od dawna. Specjalnie na tę okazję już od pierwszej klasy zapuszczam włosy. Chyba wiele dziewczynek tak robi, prawda?

Jednak ja zaraz po Komunii mam zamiar ściąć włosy, trochę mnie już zmęczyły. Gdy moja mama usłyszała o moim planie, zaproponowała, bym zrobiła z nimi coś dobrego. Wyszukała dla mnie Fundację Przyjaźni „WeGirls”, która zbiera długie obcięte włosy i robi z nich peruki dla chorych na raka dzieci. Tak sobie obie pomyślałyśmy, że skoro wiele dziewczynek zapuszcza włosy na Komunię, to może i wiele z nich będzie chciało obciąć je potem.

Dlatego 1 czerwca 2017 roku od godziny 14.00 będzie taka możliwość. W Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie odbędzie się WIELKIE CIĘCIE WŁOSÓW pod hasłem „DZIECI DZIECIOM NA DZIEŃ DZIECKA”. Więc jeśli tak jak ja chcesz po Komunii zmienić swoją fryzurę i chętnie zrobisz coś dobrego dla dzieci, przyjdź do naszej szkoły i pozwól sobie na małą zmianę wizerunku.

Każda z Was otrzyma certyfikat przekazania włosów na szczytny cel, a także słodki upominek. Na koniec będą także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Czeka także mnóstwo atrakcji. Możemy razem zrobić coś dobrego. Mnie włosy zaraz odrosną, a chorym dzieciom moje 25 cm odciętego włosa przywróci godność i dobre samopoczucie podczas choroby.

Zgłoszenia kierujcie na adres mailowy wlosowciecie@gmail.com lub sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4. Szczegóły dotyczące zgłoszeń i wydarzenia będą dostępne na Facebooku, a także u nauczycieli
w Waszych szkołach.

Zachęcamy z mamą wszystkich do przekazywania informacji dalej i czekamy na Was!

 Pozdrawiam,

 Nikola


Informacje o wydarzeniuDZIECI DZIECIOM NA DZIEŃ DZIECKA

Akcja DZIECI DZIECIOM NA DZIEŃ DZIECKA w Bełchatowie jest skierowana do dzieci i młodzieży, które chciałyby obciąć swoje włosy za darmo i przekazać je na piękny cel. Wraz z Fundacją Przyjaźni „WeGirls” zapraszamy  1 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 do Szkoły Podstawowej
nr 4 przy ulicy Lipowej 11 w Bełchatowie, gdzie będzie taka możliwość.

 

Fundacja Przyjaźni „WeGirls” z podarowanych obciętych włosów robi dla dzieci chorych na raka peruki. Celem tegorocznego wydarzenia jest zebranie jak największej ilości włosów i przekazanie ich Fundacji.

Każda uczestniczka otrzyma na miejscu Certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w akcji, a także słodki upominek, między innymi w postaci lodów z naszej miejscowej lodziarni „Beza Krówka” i ciastek z cukierni „Trojan”. Wśród wszystkich uczestniczek wylosujemy piękne nagrody.

Nad dobrą zabawą będą czuwały animatorki z bełchatowskiej „Pracowni Nitka”, a także kadra nauczycielska ze Szkoły Podstawowej nr 4.

A jak to wygląda od strony technicznej?

Minimalna długość włosów, które można przekazać fundacji to 25 cm. Należy przyjść z umytymi włosami. Prosimy nie nakładać odżywki na włosy.

A tak wyglądają nasze działania:

1.       Włosy dzielimy na kilka pasm;

2.       Każde pasmo pleciemy w warkocz lub zawiązujemy w kucyk, po czym wiążemy gumką (najlepiej recepturką), dla bezpieczeństwa w 2-3 miejscach;

3.       Ucinamy około 2 cm powyżej utrzymującej ich gumki (od strony głowy);

4.       Ścięte włosy zawijamy w papier (np. ręcznik papierowy);

5.       Następnie tak przygotowane włosy umieszczamy w foliowej torebce;

6.       Na końcu układamy fryzurę osobie oddającej włosy.

 

Każda osoba chętna do oddania swoich pięknych włosów proszona jest o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie jego zdjęcia/ skanu na adres wlosowciecie@gmail.com lub przekazanie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Osoby, które podeślą zgłoszenie mailowe, prosimy o przyniesienie formularzy w dniu wydarzenia. Formularz zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodę rodziców na ścięcie włosów osobie nieletniej, a także zgodę na udostępnienie wizerunku za pomocą mediów społecznościowych i stron internetowych współorganizatorów. Będą także podstawą do losowania nagrody głównej.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w akcji! Niech informacja o tej inicjatywie rozejdzie się po mieście! Możemy razem zrobić coś dobrego!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA


3 MAJA

WIWAT MAJ, 3 MAJ!

28 kwietnia  odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Akademię przygotowała klasa 6b oraz zespół wokalny „Świetliki”


„Eko-skrzaty ratują Świat”

Wizyta uczniów klas zerowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie na przedstawieniu pt.”Eko-skrzaty ratują Świat”. Inscenizację przygotowali uczniowie z Przedszkola Samorządowego nr 1 „Pod Topolą”.

Dziękujemy za zaproszenie !!!

„Eko-skrzaty ratują Świat”
Wizyta uczniów klas zerowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie na przedstawieniu pt.”Eko-skrzaty ratują Świat”. Inscenizację przygotowali uczniowie z Przedszkola Samorządowego nr 1 „Pod Topolą”.


Uwaga Rodzice!!!

Proszę o zapoznanie się z prezentacją dotyczącą zagrożeń w Internecie

„Zapobieganie-reagowanie”


Cykl wystaw indywidualnych rozpoczęty!

 Cykl wystaw indywidualnych rozpoczęty!

W tym roku swoje prace prezentują dwie siostry Julia i Olga Cieślak
z klasy integracyjnej 2a.

Każda z dziewczynek narysowała prace według własnego pomysłu. Julia zatytułowała swoją wystawę „Cztery pory roku”, natomiast Olga „Przyjaźń”. Zachęcamy wszystkich do podziwiania wspaniałych dzieł,
a młodym Artystkom serdecznie gratulujemy!


Ostatkowy korowód

 28 lutego 2017r. uczennice naszej szkoły – reprezentantki świetlicy szkolnej
wraz z paniami Emilią Ciołek i Edytą Jasińską, wzięły udział  w barwnym korowodzie ostatkowym zorganizowanym przez  Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Uczestnicy korowodu odwiedzili bełchatowskie urzędy, instytucje i przeszli ulicami miasta wzbudzając zachwyt wśród mieszkańców.
Najważniejsze w tym dniu było: powrót do tradycji, dobra zabawa i… zjedzenie pączka.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku i zdjęć.

Ostatkowy korowód – relacja na ebelchatow.pl

bełchatów.naszemiasto.pl – zdjęcia: 1, 2, 3,


Potyczki z Językiem Polskim

W naszej Szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie klasy VI b wraz z polonistką panią Lilianną Furgą i bibliotekarką panią Marią Pierszałą przygotowali gazetkę w holu głównym oraz

Potyczki z Językiem Polskim dla klas piątych.

Celem głównym konkursu było zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi  z poprawnością językową, kształcenie szacunku do języka ojczystego, nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Po wstępnych eliminacjach klasowych do finału przystąpiły trzy sześcioosobowe drużyny. Przygotowano sześć konkurencji. Uczestnicy konkursu zaprezentowali reklamę koloru, rozwiązali krzyżówką ortograficzną z hasłem, rozpoznali związki frazeologiczne, wstawili znaki interpunkcyjne do tekstu z lektury.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – drużyna „Zielone Koniczynki”

Zuzanna Stępień, Brajan Ruda, Mateusz Kaczmarek, Julia Banaszczyk, Kinga Banaszczyk, Łukasz Dobrowolski;

 

II miejsce – drużyna „Żółte Cytrynki”

Nikola Borowczyk, Maja Lis, Laura Komar, Nika Siwek, Agata Rózga, Natalia Staszewska;

 

III miejsce – drużyna „Niebieskie Chmurki”

Maja Klawińska, Kinga Moskot, Barbara Sokołowska, Cezary Kurkiewicz, Norbert Goszcz, Jan Olczyk.


Dyskoteka walentynkowa

We wtorek 21 lutego w Szkole Podstawowej odbyła się dyskoteka walentynkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. To była już ostatnia taka zabawa
w karnawale 2017 roku, dlatego licznie przybyli uczestnicy wspaniale się bawili.
Wszystkim uczestnikom i opiekunom dyskoteki serdeczne podziękowania składa Samorząd Uczniowski !!!


II Powiatowy Festiwal Piosenki Radosnej

 15 lutego  2017r. w Szkole Podstawowej nr 12 odbył się

II Powiatowy Festiwal Piosenki Radosnej 

Zespół wokalny „ŚWIETLIKI” z naszej szkoły wyśpiewał w tym festiwalu I miejsce

W skład zespołu weszły: Ania i Marysia Janiszewskie 3b,
Nela Kulda 3c, Zuzia Krawczyk 3c,
Julia Skalska 3c


Wizyta trenera

2 lutego 2017r. na zajęciach Akademii Siatkówki Skry prowadzonych przez naszego nauczyciela Pana Rafała Dolecińskiego, mieliśmy zaszczyt gościć trenera Skry Bełchatów i zarazem koordynatora od szkolenia młodzieży Pana Radosława Kolanka. Trener podczas zajęć przyglądał się szkoleniu dzieci w naszej szkole. Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty i już nie mogą doczekać  się kolejnych. Tego typu akcje wspaniale działają na młodych adeptów piłki siatkowej motywując ich do jeszcze większej pracy.


Zebrania z Rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami 7 lutego 2017r.

Klasa

Godzina

Numer sali

 

0a

16.30

4

0b

16.30

6

0c

16.30

7

1

16.30

2

2a

16.30

5

2b

17.00

3

2c

16.00

19

2d

17.00

19

3a

17.00

20

3b

17.00

18

3c

16.30

21

4a

17.00

27

4b

18.00

30

5a

17.00

8

5b

17.00

24

5c

17.00

23

6a

8 lutego 17.30

22

6b

17.15

22


„ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO”

12 stycznia 2017 roku  w naszej szkole  odbyła się druga edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu

„ŻYJ  ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO” .

 Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród dzieci
i młodzieży.

Konkurs organizowany jest w ramach
Ogólnopolskiego  ProgramuEdukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Do konkursu przystąpiły trzyosobowe drużyny ze Szkoły Podstawowej
nr 12, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej w Łękińsku oraz Szkoły Podstawowej nr 4.

Konkurs przebiegał w czterech  etapach, a uczestnicy dzielnie zmagali się z przygotowanymi zadaniami. Zespoły miały wykonać przedmioty użytkowe z surowców wtórnych. Po obejrzeniu prezentacji pt. „Zdrowe odżywianie”  zespoły odpowiadały  na pytania dotyczące . W części  trzeciej uczniowie wykonywali  zadania  sprawnościowe  tj.  obieranie marchewki na czas, slalom z jajkiem oraz przeskoki przez  własnoręcznie zrobioną z makulatury skakankę. W części czwartej drużyny zaprezentowały ułożoną przez siebie rapowankę  o zdrowym stylu życia. Zawodnicy otrzymali  instrumenty perkusyjne wykonane
z surowców wtórnych, które mogli wykorzystać podczas swojego występu. Poziom zaangażowania oraz wiedzy uczestników był wyrównany a różnice punktowe były bardzo małe.

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Łękińsku

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie

III miejsce –  Szkoła Podstawowa  nr 12  w Bełchatowie

IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełcahtowie

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody .

Na koniec gości zaproszono na zdrowy poczęstunek.

Konurs  przygotowały i przeprowadziły panie: Elżbieta Hajdan,
Monika Grygiel, Beata Bedlechowicz, Justyna Turko, Maria Pierszała,
Katarzyna Zawadzka


DZIEŃ BABCI I DZIADKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

WYSTĘP Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  W BEŁCHATOWIE:

W dniu 12.01.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 wzięli udział
w występie zorganizowanym dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Oprócz tradycyjnych piosenek  i wierszy dla babć i dziadków uczennice
z klasy 5 wykonały utwór Anny Jantar pt. „Tyle słońca w całym mieście”. Radości i bisom nie było końca….

Organizatorami koncertu były panie Emilia Ciołek i Anetta Pabich.

 


FERIE W SZKOLE


FERIE W SZKOLE

W dniach od 16.01.2017r. – 20.01.2017r.,
czyli od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 0900-1200  szkoła organizuje bezpłatne
zajęcia artystyczno-sportowe dla chętnych uczniów naszej szkoły.

Zapisy w dniach
02.01.2017r.
(poniedziałek) – 04.01.2017r. (środa)
w świetlicy szkolnej.


Jasełka szkolne

Jasełka Szkolne odbyły się 22 grudnia 2016r.

Występ obejrzeli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz goście.
Swoją obecnością zaszczycił nas Dziekan –  Ks. Zbigniew Zgoda,  fundator  nagród w Szkolnym Konkursie Świątecznym (wyniki konkursu znajdują się z zakładce – nasze osiągnięcia artystyczne.)

Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich
w świąteczny nastrój oraz swym pięknym i oryginalnym występem, podbiły serca publiczności.


Całość  przedstawienia została przygotowana pod kierunkiem pań: Anny Bochman
i Małgorzaty Matuszak. Oprawę muzyczną przygotowały panie: Beata Bedlechowicz,  Edyta Jasińska, Teresa Kowalska

Ogromne podziękowania paniom z edukacji wczesnoszkolnej za przygotowanie pięknej, klimatycznej dekoracji!


Występ w ZSP nr 3

21 grudnia 2016r. zespół wokalny „4 nutki” oraz zespół wokalno-instrumentalny dzieci ze świetlicy szkolnej wystąpił
w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie
z repertuarem kolęd i piosenek świątecznych.
Dziękujemy bardzo Dyrekcji Szkoły p. Piotrowi Mielczarkowi
oraz p. Agnieszce Jędrzejewskiej-Florczyk za zaproszenie i miłe przyjęcie!!!


Bożonarodzeniowe Impresje

19 grudnia 2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach plastycznych „Bożonarodzeniowe Impresje” organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bełchatowie. Reprezentowali nas: Julia Cieślak, Olga Cieślak, Marcin Swędrak, Wiktoria Kochańska i Aleksandra Jon. Uczniowie samodzielnie wykonali piękne stroiki świąteczne. Oprócz warsztatów gospodarze przygotowali dla nas jasełka
i pyszny poczęstunek. Nasza drużyna tak ładnie pracowała, że dostaliśmy już zaproszenie na warsztaty wielkanocne!


Kolędowali w Urzędzie Miasta

16 grudnia 2016r. uczniowie integracyjnej  klasy 5a wraz z wychowawczyniami
p. Bogumiłą Szafrańską i p. Martyną Pacholczyk
odwiedzili Urząd Miasta z przedstawieniem jasełkowym.

 

Zdjęcia z wizyty u p. Łukasza Politańskiego – wiceprezydenta miasta,
można obejrzeć klikając
na poniższy link:

Facebook: Miasto Bełchatów


Spotkanie z dietetykami

30 listopada 2016 r. klasa III c wzięła udział w spotkaniu z dietetykami „Natur House”.
Spotkanie odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat tego jak powinno wyglądać zdrowe odżywianie dziecka i młodego człowieka. Dowiedzieli się jakie stosować zasady, by ich posiłki stały się w pełni wartościowe i sprzyjające prawidłowemu rozwojowi.


Budimex S.A – „Domofon ICE”

 W  ramach podniesienia bezpieczeństwa dzieci na drogach szkoła nasza przystąpiła
do udziału w programie społecznym prowadzonym
przez Budimex S.A – „Domofon ICE”.

Główną ideą programu jest wyposażenie uczniów w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze,  udzielania pierwszej pomocy, zachowania podczas kontaktu z osobą obcą oraz z psem.
1 grudnia 2016r. uczniowie klas 1-3 brali udział w uroczystej gali i odebrali „odblaskowe domofony”.


Apel porządkowy 23 listopada 2016 r.

23 listopada 2016 r. w naszej szkole odbył się apel porządkowy. Przewodnim tematem apelu były Prawa Dziecka, ale poruszane były także zagadnienia dotyczące obowiązków, którym powinien sprostać młody uczeń. Podczas apelu zostały wręczone nagrody oraz upominki za konkursy i udział w akcji pomocowej dla zwierząt ze schroniska.


KONKURSY EKOLOGICZNE

Regulamin konkursu rodzinnego

„BOŻONARODZENIOWA CHOINKA Z SUROWCÓW NATURALNYCH I WTÓRNYCH”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

koordynatorzy –  Monika Grygiel, Martyna Pacholczyk

 1. Cele konkursu:

– kultywowanie tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki świąt,

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

– wykorzystanie odpadów i surowców naturalnych jako materiału do działań artystycznych,

– uświadomienie uczestnikom znaczenia segregacji i dbałości o czystość najbliższego otoczenia,

– promowanie twórczości dziecięcej.

 1. Konkurs trwa od 21.11.2016r. – 19.12.2016r.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI i ich rodziny.
 3. Zadaniem drużyny jest wykonanie pracy przy wykorzystaniu surowców naturalnych (np. drewno, suszone rośliny, produkty spożywcze pochodzenia roślinnego) i surowców wtórnych (np. karton, makulatura, szkło, nakrętki, płyty CD).
 4. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:

* p. Monika Grygiel –  sala 24

* p. Martyna  Pacholczyk –  sala 8

 1. Kryteria oceny prac:

* zgodność z tematem,

* estetyka pracy,

* oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów.

 1. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

Regulamin konkursu

„PRZYJACIEL PRZYRODY”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr4 im. Stefana Żeromskiego

w Bełchatowie; koordynatorzy –  Monika Grygiel, Martyna Pacholczyk

 1. Celem  konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) przyjaciela przyrody.
 2. Konkurs trwa od 10.11.2016r. – 10.12.2016r.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie.
 4. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
  6.Prace należy wykonać ręcznie (technika dowolna, np.kredki, farby, wydzieranka) lub korzystając z technik komputerowych; format A4.
 5. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:
  – p. Martyna  Pacholczyk –  sala 8,
  – p. Monika Grygiel –  sala 24,
  8.Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem,

– estetyka pracy,

– oryginalność.
9. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.


HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Harmonogram zebrań z rodzicami
w listopadzie­­­ 2016 r.

 

 

Klasa

 

Data

 

Godzina

 

Numer sali

 

 

 

0a

 

16.11.2016r.

 

16.30

 

4

 

0b

 

16.11.2016r.

 

16.30

 

6

 

0c

 

16.11.2016r.

 

16.30

 

7

 

1

 

15.11.2016r.

 

16.30

 

2

 

2a

 

15.11.2016r.

 

16.30

 

5

 

2b

 

15.11.2016r.

 

17.00

 

3

 

2c

 

15.11.2016r.

 

16.00

 

19

 

2d

 

15.11.2016r.

 

17.00

 

19

 

3a

 

15.11.2016r.

 

17.00

 

20

 

3b

 

15.11.2016r.

 

16.30

 

18

 

3c

 

15.11.2016r.

 

16.30

 

21

 

4a

 

15.11.2016r.

 

17.00

 

27

 

4b

 

16.11.2016r.

 

17.30

 

30

 

5a

 

16.11.2016r.

 

17.00

 

8

 

5b

 

15.11.2016r.

 

17.00

 

24

 

5c

 

16.11.2016r.

 

17.00

 

23

 

6a

 

16.11.2016r.

 

18.00

 

22

 

6b

 

15.11.2016r.

 

17.15

22


Każdy inny, wszyscy równi

UWAGA KONKURS!!!

KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI

Świat jest różnorodny, ale wszyscy są równi i nikt nie jest gorszy. Ludzie niepełnosprawni nie potrzebują litość tylko naszej obecności

3 grudnia to dzień, kiedy na całym świecie obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Z tej okazji od kilku lat ogłaszamy w naszej szkole konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów na najciekawszą i najładniejszą pracę
o tematyce niepełnosprawności.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w kategorii klas 0, 1-3 i 4-6.

Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na wystawie w holu głównym naszej szkoły.

Prace plastyczne formatu A4 wykonane techniką dowolną
można składać do 29 listopada

u p. B. Bedlechowicz lub w bibliotece szkolnej. Na odwrocie wpisujemy
imię, nazwisko i klasę.

Wyniki opublikowane zostaną 2 grudnia na tablicy ogłoszeń.

Prace złożone w konkursie stają się własnością Szkoły Podstawowej nr 4
w Bełchatowie. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców
na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych i wizerunku dziecka
na potrzeby tego konkursu oraz na bezpłatne publikowanie złożonych prac.

Zachęcam do udziału
Beata Bedlechowicz


Serce dla zwierząt

Podsumowanie zbiórki artykułów dla zwierząt
ze Schroniska w Bełchatowie:

Przez cały październik w naszej szkole była organizowana akcja pomocy dla podopiecznych Schroniska dla zwierząt w Bełchatowie.

W przedsięwzięciu licznie wzięli udział nasi uczniowie i zebrali pokaźną  ilość różnych artykułów: suchej karmy, puszek, przysmaków, zabawek, koców, legowisk itp. Po raz kolejny udowodniliśmy, że uczniowie naszej szkoły oraz rodzice zawsze chętnie włączają się
w wszelkiego rodzaju inicjatywy.

Szczególne podziękowania dla Janiny i Jerzego Jurczak za wyjątkowe zaangażowanie
w zbiórkę.

Poniżej zamieszczamy listę Ofiarodawców na rzecz Schroniska dla zwierząt w Bełchatowie

Klasy 0 – 3

Furczyński Kacper kl. IIIb, Manthei Anna kl. IIb, Kałużna Laura i Nikola kl. Ia,
Surmacki Ksawery kl. IId, Książczyk Weronika kl. IIIb, Niewiadomski Kuba kl. Ia ,
Ciachorowski Oskar kl. IIc, Stawiarska Wiktoria kl. IIb, Drećko Katarzyna kl. IId,
Wołosz Kacper IIc, Łakatosz Julia IIIc, Łaguniak Aleksandra IIc, Wiliński Antoni kl. 0b ,
Marczak Przemysław kl. IId, Wabich Gabriela kl. 0a, Nowak Julia kl. IIc, Kaczorowska Anna 0a, Worpus Kaja kl. IIa, Jadwiszczak Maria kl. IIc, Beśka Anna kl. IIIa, Pach Nikodem kl. IIc, Pankanin Kuba i Szymon kl. IIc, Pilińska Weronika kl. IIIb, Piliński Wiktor kl. Ia, Bujacz Wiktoria kl. IIc, Zajączkowska Weronika kl. 0a, Czopińska Nadia kl. IIIb, Michalec Michał kl. IIc, Śnioch Martyna kl. IIIb, Bedlechowicz Amelia kl. IIIb, Michalska Klaudia kl. IIa, Macugowski Kuba i Bartosz kl. Ia, Klawińska Zofia kl. IIa.

klasy 4 – 6

Woźniak Tomasz IVb, Lisiak Kacper IVb, Motyl Jakub kl. IVb, Grzegorek Szymon kl. IVb, Łaguniak Kacper kl. Vb, Jon Marcel kl. IVb, Łakatosz Szymon kl. IVb, Ruda Brajan kl. Va , Ławski Filip kl. IIIb.

ZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W TYM SZLACHETNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU!

Organizatorem akcji w szkole była świetlica szkolna i Samorząd Uczniowski


Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

27 października 2016r. w naszej szkole odbył się Finał Pierwszej Edycji
Szkolnego  Konkursu PięknegoCzytania
zorganizowanego z okazji
Dni Patrona naszej szkoły – Stefana Żeromskiego.
W konkursie udział wzięło 20 uczniów.

Po długich obradach Jury w składzie: pani wicedyrektor Edyta Jasińska i pani Maria Pierszała wyłoniło laureatów na poziomie każdej klasy.
Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom.

Należy dodać, że interpretacja prozy Stefana Żeromskiego nie jest łatwa dlatego też wszystkim uczestnikom należą się ogromne
gratulacje za odwagę i chęć udziału w konkursie.

Konkurs przygotowały panie: Lilianna Furga, Dorota Polak
i Maria Pierszała.

Laureaci

KLASY IV
I – miejsce – Marcel Jon kl. 4b
II – miejsce – Olga Grochowska kl. 4a
III – miejsce – Natalia Stawowczyk kl. 4a
III – miejsce – Szymon Grzegorek kl. 4b
WYRÓŻNIENIE:
Michał Mozol kl. 4a
Patrycja Idzińska kl. 4b

KLASY V
I – miejsce -Nika Siwek klasa 5c
II – miejsce – Zuzanna Stępień kl. 5a
II – miejsce – Maja Lis kl. 5c
III – miejsce – Barbara Sokołowska kl. 5b
III –miejsce – Laura Komar kl. 5c
WYRÓŻNIENIE:
Kinga Banaszczyk kl. 5a
Jan Olczyk kl. 5b
Julita Banaszczyk kl. 5a

KLASY VI
I miejsce – Katarzyna Makowska kl. 6a
II – miejsce – Amelia Przyłucka kl. 6a
II – miejsce – Katarzyna Pierszała kl. 6b
III – miejsce – Wiktoria Marczak kl. 6b
WYRÓŻNIENIE:
Alicja Darmach kl. 6 a
Oliwia Oset kl. 6 b


„Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”

18.10.2016r. w bełchatowskiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się powiatowy konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” XI Edycja. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 2b: Dominika Owczarek i Juliusz Rękorajski. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, dyplomy i nagrody.

 


Zimowa pomoc dla zwierząt

Ogłaszamy zbiórkę ziarna, suchego chleba, orzechów, marchwi, buraków,
żołędzi i kasztanów.

Produkty można przynosić w dniach

17.10.2016r.  –  22.12.2016r.

(do p. Martyny Pacholczyk – sala 8 i p. Moniki Grygiel –  sala 24).

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączą się do naszej akcji!!!


Ślubujemy!

14 października 2016 r. odbyło się w Naszej Szkole uroczyste ślubowanie


Obiady

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECI NA OBIEDZIE

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 9:00 bezpośrednio
do świetlicy lub pod nr tel. 44 632 22 18.
Jeśli nie będzie zgłoszenia do tej godziny obiad przepada i nie zostaje przepisany
na kolejny miesiąc. Może go rodzic odebrać
w danym dniu w godzinach wydawania obiadów na stołówce szkolnej we własnym pojemniku lub w pojemniku jednorazowym zapewnionym przez stołówkę
za odpłatnością.


ZAPROSZENIE

Gminne Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych, Parafia  Narodzenia Najświętszej Mary Panny
w Bełchatowie oraz Komitet Społeczny „STAWIAMY ANIĘ NA NÓŻKI”

zapraszają

na KONCERT CHARYTATYWNY  z okazji XVI DNIA PAPIESKIEGO, który odbędzie się w dniu
8 października 2016roku o godz. 18.30 w ORATORIUM im. Jana Pawła II przy kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie.

Na koncercie dla dzieci i dorosłych wystąpią:

– ks. biskup ANTONI  DŁUGOSZ znany z programu TV „Ziarno”

– zespół dziecięcy „KOLOROWE LAURKI” oraz „Farne Scholki”

Podczas koncertu wolontariusze będą zbierać dowolne datki na kosztowne leczenie 4-letniej Ani Koźby, chorej na dziecięce porażenie mózgowe w Klinice Ortopedii w Aschau w Niemczech.

Pomaganie innym to radość podwójna – dla osoby, której pomoc niesiemy i dla nas samych…


Bezpieczny kontakt z psem

6 września 2016r. uczniowie naszej Szkoły  mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach pod hasłem „Bezpieczny kontakt z psem”, które przeprowadzili reprezentanci, profesjonalni treserzy z Fundacji Ośrodka Realizacji Inicjatyw.

Podczas spotkania dzieci mogły dowiedzieć się, poprzez obserwację tresera oraz jego psa Ajaksa, kiedy zachowanie psa jest niebezpieczne, czy łagodnie wyglądające psy są zawsze łagodne, a te wyglądające groźnie agresywne?

Bardzo dziękujemy za ciekawą i bardzo pouczającą lekcję !!!

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji charytatywnej na rzecz zwierząt ze schroniska w Bełchatowie. W świetlicy szkolnej zbieramy karmę, koce, zabawki dla zwierzaków. Prosimy o włączenie się w pomoc.


III miejsce w Plebiscycie

15 września  2016r. p. Dyrektor Anna Nowakowska-Ludwiczak odebrała puchar
za III miejsce, które uzyskała nasza Szkoła,  w Plebiscycie na najbardziej usportowioną szkołę podstawową w Bełchatowie w roku szkolnym 2015/2016.

Wśród grona dziesięciu najlepszych sportowców poprzedniego roku szkolnego znaleźli się nasi absolwenci
Filip Wasiel na VI miejscu i Bartłomiej Siewiera na miejscu IX.

Wyróżnionym nauczycielem naszych sportowców był p. Rafał Doleciński.

Organizatorem plebiscytu jest Bełchatowski Związek Sportowy.


ZEBRANIA Z RODZICAMI

Harmonogram wrześniowych zebrań z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami wrzesień 2016r.

 

Klasa

Data

Godzina

Numer sali

 

0a

21.09.2016r.

16.30

4

0b

21.09.2016r.

16.30

6

0c

21.09.2016r.

16.30

7

1

20.09.2016r.

17.00

2

2a

21.09.2016r.

17.00

5

2b

20.09.2016r.

17.00

3

2c

20.09.2016r.

16.30

19

2d

21.09.2016r.

17.00

19

3a

20.09.2016r.

17.00

20

3b

20.09.2016r.

17.30

18

3c

20.09.2016r.

17.00

21

4a

20.09.2016r.

17.00

27

4b

20.09.2016r.

17.00

30

5a

21.09.2016r.

17.00

8

5b

20.09.2016r.

17.00

24

5c

21.09.2016r.

17.00

23

6a

20.09.2016r.

17.30

22

6b

21.09.2016r.

17.15

22


KONKURS „SUPER ŚWIETLICZAK”

REGULAMIN KONKURSU „SUPER ŚWIETLICZAK”

 

I. CELE KONKURSU:

– Propagowanie pozytywnych wzorców zachowania.

– Podniesienie poziomu kultury osobistej.

– Wyrabianie sprawności w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi.

– Umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi.

– Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
w różnych sytuacjach.

– Wyróżnienie tych, których cechują dobre maniery.

– Poszanowanie mienia własnego.

– Wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo wraz
z umiejętnością przewidywania skutków zachowań własnych dla bezpieczeństwa swojego i innych ludzi.

– Wdrażanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie społeczne poprzez szczególne poszanowanie mienia szkolnego

 

II. Zasady przyznawania nagrody i tytułu „Super Świetliczak”

Nagrodę rzeczową i tytuł „Super Świetliczak” przyznaje się uczniom klas O-IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie w dwóch kategoriach:

a) uczniowie klasy 0

b) uczniowie klas I-IV

W każdej kategorii można przyznać maksymalnie 2 nagrody:

1. Uczniowie są wyłonieni przez wychowawców świetlicy szkolnej w ostatnim tygodniu maja 2017 roku.

2.Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i tytułu „Super Świetliczak” , podejmuje Prezydium złożone z wychowawców świetlicy szkolnej. Od ich decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Nagroda wręczana jest w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

  

III.Warunki otrzymania przez ucznia nagrody i tytułu

„Super  Świetliczak”

1. Uczeń obowiązkowo musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

a) aktywny udział w konkursach organizowanych w świetlicy szkolnej,

b)być koleżeńskim, pomagać  innym,

c)być wzorem kultury osobistej,

d) chętnie uczestniczyć w zajęciach i innych inicjatywach organizowanych przez świetlicę szkolną,

e)być twórczym i kreatywnym,

f) wyróżniać się na tle grupy wzorowym zachowaniem,

g) dawać przykład innym swoją postawą dobrego ucznia.

Anetta Pabich, Emilia Ciołek – koordynatorzy konkursu.


ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ Z POLISY EDU PLUS

 www.interrisk.pl  zakładka  zgłoś szkodę – internetowe zgłaszanie szkody  lub  druk zgłoszenia szkody – można pobrać ze strony internetowej szkoły bądź w sekretariacie szkoły.Wypełniony druk szkody+ dokumenty potwierdzające leczenie wysyłamy na adres e-mail   szkody@interrisk.pl  ewentualnie dostarczamy do biura
na ul. Piłsudskiego 1 w Bełchatowie Tel 446348088  kom.889180353

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT UBEZPIECZENIA TUTAJ


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

klasy 0 i I – sala gimnastyczna
klasy II – VI – sale lekcyjne


OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie ogłasza konkurs (zapytanie ofertowe) na wynajęcie lokalu do prowadzenia stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie,
ul. Lipowa 11

Konkurs ogłoszono na stronie internetowej https://www.czworka.info
http://belchatowgm.4.e-bip.pl
w dniu 01.07.2016r.
oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 4w Bełchatowie

Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu.

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4 97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 11 tel. 44 632-22-18,
fax. 44 632- 20- 34.
Zamawiający ogłasza konkurs na: Wynajem pomieszczeń i prowadzenie stołówki
szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE do pobrania plik pdf


Bełchatów Wczoraj i Dziś

Wyniki XX edycji XX edycji naszego międzyszkolnego konkursu, pod hasłem: KAŻDY UCZEŃ O TYM WIE,
DOBRZE Z GieKaeSem BAWIĆ SIĘ!

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 12
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 8
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 13
IV miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 5

Zobacz nas na www.gksbelchatow.com

w TTL BEŁCHATÓW

na oficjalnym Facebook’u Miasta Bełchatowa


Satyra o Czerwonym Kapturku

 19.05.2016r. grupa teatralna z kl. 1b zaprezentowała uczniom klas 0-1 – spektakl teatralny pt. „Satyra o Czerwonym Kapturku”. „Młodzi aktorzy” W żartobliwy sposób zachęcili swoich rówieśników do zdrowego odżywiania, w ramach programu: Owoce i warzywa w szkole.

Bełchatów Wczoraj i Dziś

apraszamy do udziału w XX edycji naszego konkursu, który w tyn roku odbędzie się
pod hasłem: KAŻDY UCZEŃ O TYM WIE,
DOBRZE Z GieKaeSem BAWIĆ SIĘ! 


225 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku uroczystą akademię z okazji Święta Konstytucji przygotowały trzecie klasy


Wyjazd edukacyjny do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi

25 kwietnia 2016 r. klasa II c wzięła udział w realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej. We współpracy  ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie  zorganizowano dla nich „Wyjazd edukacyjny do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi z warsztatami ekologicznymi”
Celem wyjazdu było zachęcenie dzieci do proekologicznych zachowań i działań na rzecz ochrony przyrody oraz rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.


Uwaga miłośnicy zwierząt

Samorząd Uczniowski wraz z kółkiem przyrodniczym pragnie zaprosić wszystkich uczniów do aktywnego udziału w akcji pomocy zwierzętom ze schroniska w Bełchatowie.
Zbieramy:
• suchą karmę i puszki dla psów i kotów
• koce, ręczniki
• zabawki gumowe
• kosmetyki do pielęgnacji zwierząt.
Chcesz pomóc opuszczonym zwierzętom? Przynieś podarunek do sali przyrodniczej nr 24, a my go odwieziemy do schroniska. Ponadto każdy darczyńca dostanie punkty dodatnie z zachowania 🙂
Akcja trwa od 10 do 27 kwietnia 2016r.
Więcej informacji u opiekunów SU oraz p. Moniki Grygiel.

Samorząd Uczniowski
wraz z
kółkiem przyrodniczym


POCHWAL SIĘ SWOIM PRZYJACIELEM!

Samorząd Uczniowski wraz z kółkiem przyrodniczym organizuje wystawę zdjęć waszych pupili. Masz zwierzaka? Pokaż go innym uczniom!
Zdjęcie powinno przedstawiać samo zwierzę lub zwierzę i jego właścicieli. Nie zapomnij go podpisać!

Podpis musi zawierać:
• twoje imię i nazwisko
• klasę do której uczęszczasz
• imię twojego zwierzęcia

Zdjęcia można przynosić do 20 kwietnia do
• p. Moniki Grygiel
• p. Pauliny Maruszewskiej
• p. Martyny Górnej
• p. Agnieszki Brezyny

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!


Wystawa indywidualna – „Mój przyjaciel kot”

Druga wystawa indywidualna – Nikola Giełażys „Mój przyjaciel
kot”

 


WYNIKI KONKURSU „SYMBOLE WIELKANOCNE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH”

WYNIKI KONKURSU
„SYMBOLE WIELKANOCNE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH”

I miejsce – Krzysztof Konieczny klasa 5a
II miejsce – Kinga Bębenista klasa 5b
III miejsce – Katarzyna Pierszała klasa 5b

wyróżnienie – Klaudia Góralczyk klasa 5b


„ZIMOWA POMOC WIERSZEM PISANA”

Ogłaszamy wyniki konkursu „ZIMOWA POMOC WIERSZEM PISANA”

I miejsce – Lena Sidorczuk kl. VI a
II miejsce – Przemysław Borkowski kl. IV a
Igor Osiński kl. V b
III miejsce – Julita Banaszczyk kl. IV a


UWAGA KONKURS!

Regulamin konkursu
„SYMBOLE WIELKANOCNE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
koordynatorzy – Martyna Pacholczyk, Monika Grygiel, Maria Pierszała
2. Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki świąt,
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
– promowanie twórczości dziecięcej.
3. Konkurs trwa od 09.02.2016r. – 16.03.2016r.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0 – VI.
5. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
6. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:
* p. Martyna Pacholczyk – sala 27,
* p. Monika Grygiel – sala 24,
* p. Maria Pierszała- biblioteka.
7. Kryteria oceny prac:
* zgodność z tematem,
* estetyka pracy,
* oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów.
8. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.


OSTATKI I WALENTYNKI

Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnej zabawy
w ostatni dzień karnawału:

„Kto przebrany ten niepytany!” 

Każdy uczeń który będzie miał na sobie strój karnawałowy w ten dzień nie
podlega niezapowiedzianej kartkówce i odpowiedzi ustnej.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY 🙂

WALENTYNKI

!WALENTYNKI!
Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w poczcie WALENTYNKOWEJ.
Poczta działać będzie w dniach 8 – 11 lutego. Listy można będzie wrzucać do skrzynki na 1 piętrze przy tablicy Samorządu Uczniowskiego.
Każda walentynka musi mieć adresata czyli imię, nazwisko oraz klasę osoby do której piszemy waletynkę.
Walentynki można wrzucać do 11 lutego.
Rozdanie walentynek nastąpi 12 lutego
Samorząd Uczniowski


MÓJ KARMNIK

WYNIKI KONKURSU RODZINNEGO
„MÓJ KARMNIK”

Kategoria 0 – III

I miejsce – Kołacińska Blanka I d
II miejsce – Maras Kamil II b
III miejsce – Pach Nikodem I c

Wyróżnienie

Kałużna Nikola i Laura 0b
Marczak Przemysław I d
Sztobski Antoś I d
Maciejewska Julia I d

 

Kategoria IV – VI

I miejsce – Elmrych Marysia Va
Banaszczyk Julita i Kinga IVa

II miejsce – Król Oliwia IVa
Ruda Brajan IVa

Wyróżnienie

Uciński Hubert IVa

 


Wystawa indywidualna

Cykl wystaw indywidualnych w tym roku rozpoczęty! – Kacper Dykes kl.4c


Zbiórka żywności dla zwierząt przedłużona

Przedłużamy zbiórkę ziarna, suchego chleba, orzechów, marchwi, buraków, żołędzi
i kasztanów. Produkty można przynosić do 12 lutego 2016r. do p.M. Pacholczyk
i p. M. Grygiel – sala 24.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu „Zimowa pomoc wierszem pisana”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
koordynator Martyna Pacholczyk, Monika Grygiel
2. Cele konkursu:
– zwiększenie świadomości uczestników konkursu na temat świata przyrody, jego zagrożeń i pomocy ze strony ludzi,
– rozwijanie sprawności pisania wierszy,
– odkrywanie młodych talentów.
3. Konkurs trwa od 01.02.2016r. – 04.03.2016r.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas III – VI.
5. Każdy z uczestników pisze jeden utwór (wiersz, wierszyk, rymowankę), który będzie zachęcał do tego, by pomagać zwierzętom w trudnym okresie zimowym.
6. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Organizator nie zwraca tekstów i jednocześnie zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.
7. Przy ocenie zgłoszonych utworów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
* pomysłowość i oryginalność,
* dobór słownictwa,
* poprawność formy,
* zgodność z tematem.
8. Prace powinny zostać dostarczone w formie wydruku komputerowego (do p. Moniki Grygiel s.24 i p. Martyny Pacholczyk s.27). Na odwrocie należy umieścić imię i nazwisko autora, klasę.
9. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.


Magia Świąt Bożego Narodzenia

W dniach 7 – 16 grudnia 2015r. w naszej szkole odbył się Bożonarodzeniowy konkurs „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Celem konkursu było stworzenie świątecznego klimatu w salach lekcyjnych, poprzez udekorowanie ich pięknymi ozdobami.
Starania uczniów oceniało jury w składzie: Dyrekcja, Pani Pedagog oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

W kategorii klas 0-3 wygrała klasa 2a, natomiast spośród klas 4-6 najlepsza okazała się klasa 6a. Dla zwycięzców czekała słodka nagroda. Wszystkim dziękujemy za zangażowanie i zachęcamy do udziału w wiosennej edycji konkursu.

Samorząd Uczniowski


Życzenia świąteczne


ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO

Pod tym hasłem 15 grudnia 2015r. odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu.
I miejsce zajęła drużyna z SP nr 5, II z SP w Łękińsku
i III miejsce SP nr 8


„KARMNIK” – KONKURS RODZINNY

„KARMNIK” – KONKURS RODZINNY

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
koordynator Martyna Pacholczyk, Monika Grygiel
2. Cele konkursu:
– zwrócenie uwagi na otaczające środowisko przyrodnicze,
– uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
– poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobu, w jaki się odżywiają,
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
3. Konkurs trwa od 07.12.2015 r. – 15.01.2016 r.
4. Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami.
5. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę. Prace zakupione w sklepie nie bedą oceniane.
6. Karmnik powinien być zaprojektowany i wykonany samodzielnie przez uczestników. Powinien posiadać element mocujący do drzewa, co pozwoli na umieszczenie go w dowolnym miejscu. Prace nie będą zwracane.
7. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:
* imię i nazwisko ucznia
* klasa
* dwa zdjęcia wykonane podczas pracy (również w wersji elektronicznej na adres
martyna.pacholczyk@gmail.com, monikagrygiel@wp.pl ).
8. Konkurs będzie rozstrzygany w następujących kategoriach:
* klasy 0-III
* KLASY IV-VI
9. Kryteria oceny
* oryginalność projektu przy zachowaniu funkcjonalności i faktycznego przeznaczenia karmników,
* dobór materiałów,
* pomysłowość i oryginalność,
* wkład pracy,
* estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.
10. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.


Zimowa pomoc dla zwierząt

Ogłaszamy zbiórkę ziarna, suchego chleba, orzechów, marchwi, buraków, żołędzi i kasztanów. Produkty można przynosić w dniach  08.12.2015r. – 18.12.2015r.
do p.Martyny Pacholczyk – sala 27 i p.Moniki Grygiel – sala 24.


Bajka z Czwórki znów naj…

Uczniowie naszej szkoły już po raz 4 wzięli udział w Powiatowym Konkursie Literackim „Bajka dla siostrzyczki i braciszka”, który zorganizowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie.

Nasz uczeń – Tobiasz Rękorajski z klasy 5a zdobył I miejsce, zachwycając jurorów swoją bajką pt. „Łysy jeżyk”.

To zabawna historia o małym jeżyku, który poszukiwał w życiu ideałów. Okazuje się bowiem, że bohater:

(…)mimo że miał igły małe,

nie chciał się uczyć i marchwi jeść wcale.

Od zdrowych soczków ciągle się wykręcał,

a do wiedzy nowej szybko się zniechęcał.(…)

 

Dzięki mądrym przyjaciołom udało mu się osiągnąć upragnione cele, zyskać wiedzę i szacunek wśród mieszkańców lasu.

Gratulujemy Tobiaszowi sukcesu i zachęcamy do dalszego … pisania!


Uwaga rodzice i opiekunowie!

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12. 2015r. do 01.01.2016r.
W dniach 23 – 24 grudnia 2015r. w szkole przeprowadzona będzie dezynsekcja. W związku z powyższym niezdrowe jest przebywanie uczniów w szkole.
Rodzice pracujący, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w dniach 28.12.2015r – 31.12.2015r proszeni są o zapisanie ich do świetlicy szkolnej.


Bezpłatne szkolenia dla rodziców i nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń dla rodziców/nauczycieli na
platformie e-learningowej, których celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej bezpiecznego korzystania z internetu.

http://ambasadorzy.kulturaonline.pl/szkolenia

W ramach kursu dowiedzieć się można m.in:
– jakie są zagrożenia i dobrodziejstwa internetu,
– co dzieje się w głowie dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
– dlaczego gry komputerowe uzależniają,
– jak monitorować dostęp do internetu na komputerze, tablecie czy telefonie komórkowym,
– jakie zasady warto wpoić dziecku, zanim na dobre wsiąknie w cyberprzestrzeń.


Jesień w ogrodzie

Dn. 19.11.2015r. grupa teatralna „Szkolne Skrzaty” z klasy 1b zaprezentowała dzieciom z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b spektakl teatralny pt. „Jesień w ogrodzie”. Były wspólne tańce i zabawy. Celem spotkania było zachęcenie dzieci do zdrowego odżywiania.


„ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie zaprasza do udziału w Konkursie Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu

„ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO”

Konkurs odbędzie się we wtorek 15 grudnia 2015r. o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie, ul. Lipowa 11.

Założenia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu
„ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO”
jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.
Patronat honorowy – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie Główny Inspektor Sanitarny,
– EKO-REGION Bełchatów.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2


Narodowe Święto Niepodległości

11 dzień listopada – Święto Odzyskania przez Polskę wolności – Narodowe Święto Niepodległości przypomina nam o tym jak niewiele brakowało, aby nie było naszego kraju, abyśmy nie byli wolnymi Polakami. Przy okazji tego święta uczniowie klas szóstych wraz z zaproszonymi do udziału w akademii nauczycielami i uczniami zastanawiali się, kto to jest patriota, co znaczy słowo ojczyzna i niepodległość.

11 listopada 2015


50-lecie „Czwórki”

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie – Uroczystości jubileuszowe


„Papież Jan Paweł II- patron rodziny”

W dniu 14.10. 2015 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu p.t. „Papież Jan Paweł II- patron rodziny”.
Główną ideą konkursu było przybliżenie sylwetki Jana Pawła II i jego przesłania skierowanego do rodziny.
Rozstrzygnięcie konkursu:

– klasy 0-3:
1) Wiktoria Stawiarska Ic.
2) Weronika Zajączkowska 0a.
3) Marcel Jon III b.
Wyróżnienie: Nikodem Pach Ic.

– klasy 4-6:
1) Natalia Borowczyk VI a
2) Katarzyna Pierszała V b
3) Oliwia Ostrowska IV c
Wyróżnienie: Katarzyna Cichocka VI b

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie.
Komisja konkursowa.


Dzień Edukacji Narodowej

PRAGNIEMY WSZYSTKIM ZŁOŻYĆ NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I ZAPROSIĆ DO GALERII ZDJĘĆ Z NASZEJ AKADEMII


Ślubujemy!

Zapraszamy do naszej szkolej galerii zdjęć
oraz na fotorelację ze ślubowania na profilu  Miasto Bełchatów

Ślubowanie pierwszaków


Szkolne Zawody Tenisa Stołowego

10.10.2015 w naszej szkole odbyły się szkolne zawody tenisa stołowego. W zawodach brało udział 10 uczniów naszej szkoły z klas 4 – 6. Uczniowie grali systemem każdy z każdym. Po bardzo zaciętej rywalizacji turniej wygrał Bartosz Wolski a drugie miejsce zajął Dolata Emil. Uczniowie ci będą reprezentowali naszą szkołę w zawodach międzyszkolnych. Zwycięzca turnieju otrzymał w nagrodę oryginalną koszulkę PGE GKS Bełchatów z podpisem piłkarza.Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych szczeblach zawodów.

Kolejność turnieju:
1. Wolski Bartosz
2. Dolata Emil
3. Komar Kewin
4. Kosiński Ernest
5. Wasiel Filip
6. Rogala Hubert
7. Pietryka Dawid
8. Czuchryta Michał
9. Prorok Patryk
10. Walczak Dawid

 


OFERTA SZKOLENIOWA

OFERTA SZKOLENIOWA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W BEŁCHATOWIE
w roku szkolnym 2015/2016

Szkolenia odbywają się w siedzibie poradni –
Bełchatów, ul. Czapliniecka 96

Zgłoszenia osobiste i telefoniczne – tel. 44 632 28 74

1. Temat: Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 21 października 2015r., godz 15.30
Osoba prowadząca: Ewa Marszałek

2. Temat: Praca z dzieckiem z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu
Data: 17 listopada 2015r., godz. 14.00
Osoby prowadzące: Aneta Piskorska, Agnieszka Olejnik – Klatd

3. Temat: Praca z dzieckiem z trudnościami
w pisaniu
Data:18 listopada 2016r., godz. 17.00
Osoba prowadząca: Joanna Jaworska – Bielaś

4. Temat: Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne
Data: 25 listopada 2015r., godz. 15.00
Osoba prowadząca: Magdalena Wieczorek Pytlewska

5.Temat: Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – myśli samobójcze, próby samobójcze, wypadki, nagła śmierć
Data: 1 grudnia 2015r., godz., 16.00
Osoba prowadząca:Dagmara Góralska – Paszkiewicz

6. Temat: Jak zachęcać dziecko do współpracy?
Data: 2 grudnia 2015r., godz. 15.30
Osoba prowadząca: Karina Kamińska

7. Temat: Funkcjonowanie ucznia z afazją
w systemie szkolnym
Data: 12 stycznia 2016r., godz 15.00
Osoba prowadząca: Ewa Dzika

8. Temat: Gry i zabawy edukacyjne wspomagające naukę czytania i pisania dzieci z klas I-III
Data:13 stycznia 2016r., godz. 15.30
Osoba prowadząca: Ewa Marszałek

9. Temat: Gotowość dziecka 6-letniego do podjęcia nauki szkolnej
Data: 11 lutego 2016r., godz .16.15
Osoba prowadząca: Joanna Jaworska – Bielaś

10.Temat: Uczeń z orzeczeniem a wybór szkoły ponadgimnazjalnej
Data: 9 marca 2016r., godz. 14.30
Osoby prowadzące: Edyta Zielińska, Agnieszka Nagodzińska – Bociek

11. Temat: Kinezjologia edukacyjna szansą rozwoju intelektualnego – gimnastyka mózgu –warsztaty
Data: 21 marca 2016r., godz. 15.00 (sala nr 13)
Osoby prowadzące: Mariola Kłysik, Maria Korb, Kinga Adamska

12. Temat: Zostań znajomym swojego dziecka. Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców
w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa
w przestrzeni multimedialnej
Data: 21 marca 2016r., godz. 15.00 (sala konferencyjna)
Osoba prowadząca: Małgorzata Gutknecht, Anna Waśkiewicz -Polityło

13. Temat: Bajka – pomagajka, czyli jak samodzielnie napisać bajkę terapeutyczną warsztaty
Data: 30 marca 2016r., godz.15.00
Osoba prowadząca: Barbara Kaczmarek

14.Temat:Czy z wady wymowy się wyrasta? – warsztaty
Data: 7 kwietnia 2016r., godz. 15.00
Osoba prowadząca: Aleksandra Wejman, Agata Rychlewska


Turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego

2.10.2015 odbył się turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego. Zawody odbywały się na obiektach Powiatowego Centrum Sportu. Nasza drużyna po bardzo emocjonujących i zaciętych meczach wygrała turniej i zajęła I miejsce. Dodatkowo nasz uczeń Kewin Komar otrzymał statuetkę dla najlepszego strzelca turnieju. Chłopakom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Skład zespołu:
1. Komar Kewin
2. Owczarek Dawid
3. Wasiel Filip
4. Krajewski Adrian
5. Broś Kamil
6. Prorok Patryk
7. Wójcik Jakub
8. Barbus Remigiusz
9. Dolata Emil

Opiekun Doleciński Rafał


Lekkoatletyka dla każdego

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji mającej na celu upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci klas I-III szkół podstawowych.

Informacje na stronie
Lekkoatletyka dla każdego

klasy trzecie
klasy drugie

klasy pierwsze

Lekkoatletyka dla każdego

Lekkoatletyka dla pierwszaków

 


Kolorowa Lokomotywa 2015

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie ekologiczno-artystycznym
dla dzieci z województwa łódzkiego – „Poznaj łódzką małą ojczyznę. KOLOROWA LOKOMOTYWA” organizowanym przez Łódzki Dom Kultury.
4 września byliśmy w Łagiewnikach w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Uczestnicy wycieczki odbyli ciekawą lekcję przyrody w terenie. Podsumowaniem zajęć było zdobywanie sprawności, poruszania się w terenie przy pomocy mapki krajoznawczej.
Nie lada wyzwaniem dla uczestników zajęć była „końska dawkę przygody”, gdyż każdy mógł pojeździć konno oraz pospacerować z kucykiem.

9 września uczniowie udali się do Miejskiego Centrum Kultury na warsztaty artystyczne. Tu pod okiem artystów uczniowie próbowali swych sił w rzeźbie
w drewnie rzeźbiąc ptaki, grzyby lub tworząc płaskorzeźbę. Na kolejnych stanowiskach uczestnicy zajęć próbowali swych sił w papieroplastyce i biżuterii
ze sznurka, tworząc piękne bransoletki, kwiaty oraz kartki okolicznościowe.

11 września pojechaliśmy do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty
i Widawki do Bobrownik. Kolejna lekcja przyrody w terenie. Uwieńczeniem zdobytej wiedzy było wykonanie pracy plastycznej.
W poszukiwaniu amonitów uczestnicy projektu przeszukiwali góry wapienne. Naszej uczennicy-Wiktorii udało się znaleźć ogromny okaz, który sfotografowaliśmy, gdyż tak dużego rozmiaru kamienia nie udałoby się udźwignąć.


Kids Athletics

W środę 17 czerwca dzieci z naszej szkoły wzięły udział w grach i zabawach dla uczniów klas 0 – III w ramach programu promującego lekkoatletykę dla każdego.

 


BOHATERSTWO STRAŻAKA ZACHWYCA KAŻDEGO DZIECIAKA!

2 czerwca br. odbyła się XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu „Bełchatów wczoraj i dziś” . Hasło przewodnie brzmiało : „Bohaterstwo strażaka zachwyca każdego dzieciaka!” stąd nie mogło być inaczej, jak tylko zorganizować tę edycję w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
Zadania konkursowe rozpoczęły się od wycieczki, podczas której dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o pracy strażaka. Obejrzały wozy strażackie oraz ich bogate oprzyrządowanie niezbędne w każdej akcji ratowniczej. Na podstawie tej wycieczki rozwiązywały test wiedzowy. Później były konkurencje sprawnościowe, którym sprzyjała przepiękna pogoda. Bieg przez płotki, slalom, czołganie się w tunelu, skręcanie węża strażackiego, słowem – łatwo nie było! Wśród zadań konkursowych najtrudniejsze okazało się wcielenie w strażaka – dyspozytora, który miał prawidłowo przeprowadzić rozmowę z osobą telefonicznie zgłaszającą pożar w swoim pokoju. Na koniec dzieci układały puzzle z wizerunkiem św. Floriana, słuchając opowieści o tym niezwykłym człowieku – patronie strażaków. Podsumowaniem konkursu była część plastyczna – wykonanie modelu wozu strażackiego XXII wieku. Oj, niejeden strażak zamarzył…
Ostatecznie w konkursie I miejsce – Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa zdobyła Szkoła Podstawowa nr 5 w Grocholicach. Okazali się najlepsi spośród SP4, SP9, SP12, SP13.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez naszą szkołę. Jednak chyba największą nagrodę przygotowali dla dzieci strażacy: szaleństwo na trawie w gigantycznej pianie z wozu strażackiego i polewanie wężem strażackim… koleżanki!
Szkole Podstawowej nr 5 gratulujemy I miejsca, zaś wszystkim uczestnikom – rywalizacji fair play i dobrego humoru, który nie opuszczał ich do końca.
Za rok spotkamy się w …


Dzień Dziecka w naszej szkole

  Z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole pod wodzą Pani Lilianny Furgi,  zorganizował szkolną edycję Mam Talent dyskotekę 

BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ

ZAPRASZAMY NA XIX EDYCJĘ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ

POD HASŁEM

BOHATERSTWO STRAŻAKA ZACHWYCA KAŻDEGO DZIECIAKA!


Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Witaj Maj! Piękny Maj!

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Dzień Ziemi

Dzień Ziemi 2015 uczciliśmy śpiewając ekologiczne piosenki …

Dzień Ziemi 2015


Wielkanoc 2015


Sprawdzian klas VI – 1 kwietnia 2015 r.

Sprawdzian klas VI – 1 kwietnia 2015 r.
1. Uczniowie klas 6 przychodzą do szkoły na godzinę 8.15.
2. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą legitymację oraz przybory do pisania i rysowania:

a) na część pierwszą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

b) na część drugą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

3. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Obowiązuje strój galowy.
5. Sprawdzian składa się z dwóch części :
I część od 9.00 – język polski i matematyka
II część od 11.45 język angielski
Przerwę między I a II częścią sprawdzianu uczniowie spędzają pod opieką nauczycieli.


Konkurs na największą pisankę

Dobiegł końca międzyklasowy konkurs na największą pisankę dla klas IV – VI.

Pisanki giganty można podziwiać na dolnym holu.

WYNIKI KONKURSU NA NAJWIĘKSZĄ PISANKĘ
Dnia 24 marca 2015 r. komisja w składzie:
pani Elżbieta Hajdan,
pani Jolanta Jędrzejczyk,
pani Aneta Sudak
przyznała miejsca następującym klasom:

I MIEJSCE IV A
KLASA IV A obwód 340 CM wysokość 151 CM

I MIEJSCE IV B
KLASA IV B obwód 270 CM wysokość 125 CM

II MIEJSCE V A
KLASA V A obwód 140 CM wysokość 55 CM

II MIEJSCE V B
KLASA V B obwód 150 CM wysokość 70 CM

III MIEJSCE VI A
KLASA VI A obwód 140 CM wysokość 60 CM

Pisanki


Wiosennie i ekologicznie

Wiosennie i ekologicznie było w naszej szkole 23 marca. Na długiej przerwie odbył się pokaz strojów ekologicznych, które przygotowali uczniowie z klas IV-V, chcąc w ten sposób powitać wiosnę. W nagrodę uczestnicy pokazu i licznie zgromadzona widownia pokrzepili się wodą mineralną, akcentując Światowy Dzień Wody, który przypada 22 marca.

Ekologiczna moda


Owoce i warzywa

„Wszyscy wcinamy owoce
i zajadamy warzywa,
bo od nich nam codziennie
humoru przybywa.
Zobaczymy więc, czy je znacie
i w zagadkach rozpoznacie!”

Pod takim hasłem odbyły się w piątek aktywne przerwy przygotowane przez nas – uczniów klasy 4a. Zaprosiliśmy Pierwszoklasistów, których zadaniem było rozpoznać losowo wybrany owoc lub warzywo. Następnie wybrać odpowiedni kolor kredki, aby swój rysunek pomalować. Uczniowie klas 4-6 losowali zagadki, w których ukryte były nazwy „zdrowych pyszności”. Wszyscy poradzili sobie znakomicie i w nagrodę otrzymali przepyszne pierniczki domowej roboty – upieczone przez babcię naszej Marysi, której baaaaaardzo dziękujemy!

Owoce i warzywa


Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim

Kampania profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem:
„Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim” również  w naszej szkole
Bezpieczny Internet

Dzień Kota w naszej szkole

Kotki z II a wraz z wychowawczynią zorganizowały zabawy podczas przerw międzylekcyjnych:

– picie mleka przez słomkę na czas – uczestnicy otrzymali w nagrodę koci przysmak – żelowe myszki

– zawody sportowe – koty z poszczególnych klas wykazywały się ogromnym sprytem i za wszelką cenę próbowały dopaść szczurka. Nagrodą był cukierek.

– kolejna konkurencja polegała na domalowaniu kotu niezwykłego elementu.
Czego koty nie posiadały począwszy od komórek, samochodów, kapeluszy, lalek, wstążek i wiele innych gadżetów.

Dzień Kota


Dzień Otwarty Szkoły

Tropem zwierząt podążajcie,
świat jak dżunglę odkrywajcie!

Razem z Rodzicami zostańcie CZWÓRKI odkrywcami
w Dzień Otwarty Szkoły 10 marca 2015 r. godz. 17.00
ZAPRASZAMY!


Karnawałowe przerwy

Jak karnawał, to karnawał!
Taneczne przerwy zorganizowała dla uczniów naszej szkoły pani Agnieszka Karda z dziewczętami z klasy 6b.
Karnawałowe przerwy


Dzień Babci i Dziadka

Dn. 22.01.2015r. dzieci z klas 0 zaprezentowały swoje umiejętności Babciom i Dziadkom. Deklamowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły twista. W ten sposób podziękowały za miłość, opiekę i czas poświęcony wnukom.
Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia z okazji Ich świętawychowawczynie klas 0

Dzień Babci i Dziadka


KOLOROWE FERIE – zapisy

 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie organizuje zajęcia dla uczniów klas 0 – VI w pierwszym tygodniu ferii zimowych.

Jasełka

Coroczne spotkanie w sali gimnastycznej i udział w szkolnych jasełkach to dla uczniów i pracowników szkoły moment, kiedy wszyscy możemy poczuć magię świąt…

Jasełka


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem, na przykład: prawo do życia, wolności słowa, prawo do edukacji.

Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, płeć, wyznanie czy pochodzenie.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.

W celu upamiętnienia tego wydarzenia rezolucja Zgromadzenia Ogólnego z 1950 r. ustanowiła dzień 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

W dążeniu do wypełniania postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 2014 uczciliśmy rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 

W naszej szkole została zorganizowana akcja, która przypominała o tym, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, są to m.in. prawo do życia, szczęścia, prywatności czy również do korzystania z dóbr kultury.

Uroczystości patronowało hasło: „Każdy człowiek rodzi się wolny i równy, ma prawo do życia, wolności, pracy, wypoczynku…” Pamiętając o tym,  szanujmy prawa swoje i innych!
Nie róbmy nikomu krzywdy!

 PAMIĘTAJMY – PRAWA CZŁOWIEKA SĄ WARTOŚCIĄ NAJWYŻSZĄ!

Prawa Dziecka – Prawami Człowieka


Święta tuż, tuż…

Mikołaj w naszej szkole był.
rozdał prezenty i zdjęcia z nami zrobił…

Mikołaj w naszej szkole


Niezwykli goście u naszych przedszkolaków

05.12.2014r. piątek był dniem pełnym wrażeń dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Od samego rana do wszystkich zerówek przyszedł Święty Mikołaj. Były tańce, zabawy, ciekawe opowieści, no i … wspaniałe prezenty. Dzieci miały okazję same przekonać się o tym, że ten nasz Mikołaj dobry jest. Potem jeszcze były słodycze od pomocników Świętego Mikołaja, a zakończenie zajęć naszą szkołę odwiedzili górnicy z KWB Bełchatów. Dzieci przygotowały prace plastyczne, taniec, wiersze i piosenki. Goście ciekawie opowiadali legendy, mówili o swojej pracy, tradycji górniczej. Dzieci oglądały eksponaty i ilustracje. Na zakończenie znów były słodycze. Szkoda, że mikołajki są tylko raz w roku. Teraz czekamy na święta. Może znów spotkamy Mikołaja?

W grudniu u naszych przedszkolaków


Znów okazaliśmy się najlepsi!

Dnia 3 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej „Ojczyzna wierszem malowana”. W serdecznej i miłej atmosferze rywalizowało między sobą aż 3 przedstawicieli każdej ze szkół podstawowych. Konkurencja była więc bardzo duża i, jak się okazało, świetnie przygotowana. Nikt jednak nie potrafił tak pięknie „namalować słowem” swojej Ojczyzny, jak nasza uczennica z klasy 5b – Nadia Lis. Wierszem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Pieśń o fladze” wywalczyła najwyższe laury – główną nagrodę Grand Prix.  Swoim występem zachwycił również Kacper Tąpolski z klasy 5a, recytując utwór Piotra Kanarka pt. „Stereotypy i stereotypki”. Jury przyznało mu I miejsce. Wróciliśmy więc z konkursu z 2 najwyższymi miejscami, co nas ogromnie cieszy i motywuje.

Gratulujemy i już dziś czekamy na kolejne konkursy recytatorskie.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 grudnia każdego roku obchodzimy

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pragniemy zaprosić wszystkich uczniów na projekcję krótkich filmów „BUDUJMY ŚWIAT DLA WSZYSTKICH”. Będzie można się dowiedzieć jak wygląda życie osób niepełnosprawnych
i jak należy się zachowywać w ich towarzystwie.
Miejsce: świetlica szkolna
Czas: 1 grudnia (poniedziałek) po 4tej lekcji → 11.35
2 grudnia (wtorek) po 4tej lekcji → 11.35
3 grudnia (środa)po 4tej lekcji → 11.35
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Dn. 25.11.2014r. dzieci z oddziałów przedszkolnych spotkały się w małej sali gimnastycznej. Każde dziecko przyniosło w tym dniu swojego ulubionego misia lub innego pluszaczka. Po pięknym powitaniu były zabawy, tańce i piosenki. Każda grupa wykonała zbiorową pracę plastyczną – misie na całej kuli ziemskiej. Następnie była degustacja witaminowych Kubusiowych soków, taniec z piosenką „Kubuś – Wytańcz Witaminy – Trening z misiem” przy tablicy interaktywnej. Była także projekcja „Bajek Misia Uszatka”, układanka – puzzle „Niedźwiadek”. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Światowy Dzień Pluszowego Misia


Gratulacje dla młodych mistrzów pióra!

26 listopada 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w finale III Powiatowego Konkursu Literackiego „Bajka dla siostrzyczki i braciszka”, który odbył się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie. Z przyjemnością informujemy, iż Lena Sidorczuk z klasy 5a zajęła I miejsce, a Piotr Michalak z kl. 6a zdobył wyróżnienie. Reprezentowali nas także: Aleksandra Kożuchowska z kl. 6a, Izabela Mielczarek z kl. 5b oraz Nicola Sędłak z kl. 5b. Wszyscy są autorami oryginalnych, barwnych opowieści. Dziękujemy!


Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Obchody tego wydarzenia zostały ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 r.
z inicjatywy UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji
i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Nasza szkoła również włączyła się do akcji propagującej MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI.
Uczniowie przygotowali plakaty i ulotki z ciekawymi hasłami oraz wspólnie wykonano DRZEWO TOLERANCJI.

Przeprowadzono pogadankę i ankietę na temat: stereotypów i postaw wobec ludzi chorych, niepełnopsprawnych, mniejszości narodowych itp.
Akcja zakończyła się wspólnym wykonaniem piosenki Stanisława Soyki pt. „Tolerancja”.

Ten dzień stał się okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec „INNYCH” oraz uświadomienia sobie, jak ważna jest akceptacja różnorodności i szacunek dla inności.

Wszystkim uczniom, którzy pomagali w przygotowaniu akcji serdecznie dziękujemy.

Dzień Tolerancji


WIZYTA PIERWSZOKLASISTÓW W FABRYCE SZKLANYCH BOMBEK

WIZYTA PIERWSZOKLASISTÓW W FABRYCE SZKLANYCH BOMBEK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

7 listopada 2014r. uczniowie klas pierwszych odwiedzili fabrykę bombek „SZKŁO-DEKOR” w Piotrkowie Trybunalskim.

W trakcie wycieczki przewodnicy oprowadzili zwiedzających po całej produkcyjnej części zakładu. Uczniowie obejrzeli i poznali wszystkie etapy powstawania bombek: formowanie z rozgrzanego szkła na dmuchalni, srebrzenie, malowanie, dekorowanie, przygotowanie do zapakowania.

Po takim przygotowaniu każdy uczeń mógł spróbować swoich sił i wykonać własną ozdobę. Przy fachowym wsparciu doświadczonej malarki, uczestnicy wycieczki dekorowali bombki według własnego pomysłu. Taką własną bombkę każdy ze sobą zabrał – jako pamiątkę po wycieczce.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – W fabryce bombek


Nasi laureaci

Uczniowie naszej szkoły 7 listopada br. wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Żołnierskiej, Legionowej i Niepodległościowej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Pana Marka Chrzanowskiego. Wśród laureatów znalazła się uczennica klasy 5b – Nadia Lis, która zdobyła III miejsce, recytując wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Pieśń o fladze”. Wyróżniony został również Kacper Tąpolski, deklamując liryk „Dedykacja” autorstwa Mariana Czuchnowskiego. Gratulujemy!


JEZIORO ŁABĘDZIE

Dnia 19.12.2014r. jest możliwość wyjazdu do Teatru Wielkiego w Łodzi na sztukę – balet „Jezioro Łabędzie”.
Cena biletu 120zł + koszty przejazdu. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z sekretariatem tel. 44 632 22 18. Wpłaty należy dokonać do 3 listopada 2014r.


SZKOLNY KLUB CIEKAWYCH ŚWIATA

UWAGA!
Serdecznie zapraszamy na I spotkanie
SZKOLNEGO KLUBU
CIEKAWYCH ŚWIATA,
które odbędzie się 30.10.2014 r.


SZKOLNY KLUB CIEKAWYCH ŚWIATA
rozpocznie swoją działalność 30.10.2014 r.

Opiekunami klubu są :

 1. Maria Pierszała

 2. Elżbieta Hajdan

 3.Beata Bedlechowicz

 4. Katarzyna Zawadzka


PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA ZAPRASZA

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na spektakl profilaktyczno-edukacyjny p.t. „DOKTOR KRUK”

 


Urodziny Marchewki

„Na marchewki urodziny
wszystkie zeszły się jarzyny.
A marchewka gości wita
i o zdrowie grzecznie pyta.”

2 października 2014r. dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz ze swoimi wychowawczyniami urządziły – Urodziny Marchewki.
W małej sali gimnastycznej zgromadziły się dzieci w „marchewkowych” strojach z owocowo-warzywnymi opaskami na głowach. Każda grupa przygotowała rymowankę:
Kl. 0a: Kto ręce i owoce przed jedzeniem myje,
Ten długo, zdrowo i wesoło żyje!

Kl. 0b: Dziś marchewkę mam, zaraz Ci ją dam!
Czy to korzeń, sok, surówka – po marchewce tęga główka!
Chrup, chrup, chrup! Mniam, mniam!

Kl. 0c: Czy wiesz, że owoce wszystkie, źródłem zdrowia są i siły.
Pilnuj więc, by choć raz dziennie w jadłospisie wystąpiły!

Dzieci śpiewały piosenki o owocach i warzywach. Były również tańce z Marchewką w roli głównej oraz degustacja pysznych, chrupiących okazów marchewek. Na zakończenie dzieci wykonały trzy warzywne prace plastyczne. Spotkanie miało na celu zachęcenie dzieci do spożywania owoców i warzyw, rozwinięcie umiejętności współdziałania w zespole, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

Ten dzień był wyjątkowo zdrowy, witaminowy, pomarańczowy i – oczywiście – marchewkowy.

Urodziny Marchewki


75 rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Apel z okazji 75 Rocznicy Powstania Państwa Podziemnego


Malownicze lekcje przyrody, w odcieniu ekologiczno-plastycznym

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie ekologiczno-artystycznym dla dzieci z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę. KOLOROWA LOKOMOTYWA organizowanego przez Łódzki Dom Kultury.

4 września byliśmy w Łagiewnikach w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Uczestnicy wycieczki odbyli ciekawą lekcję przyrody w terenie. Podsumowaniem zajęć było zdobywanie sprawności poruszania się w terenie przy pomocy mapki krajoznawczej, rozwiązując zagadki.

Nie lada wyzwaniem dla uczestników zajęć była końską dawkę przygody gdyż każdy mógł pojeździć konno oraz pospacerować z kucykiem.

9 września uczniowie udali się do Miejskiego Centrum Kultury na warsztaty artystyczne. Tu pod okiem artystów uczniowie próbowali swych sił w rzeźbie w drewnie rzeźbiąc ptaki, grzyby lub tworząc płaskorzeźbę.  Na kolejnych stanowiskach uczestnicy zajęć próbowali swych sił w papieroplastyce i biżuterii ze sznurka. Tworząc piękne bransoletki, kwiaty oraz kartki okolicznościowe.

11 września pojechaliśmy do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki do Bobrownik. Kolejna lekcja przyrody w terenie. Uwieńczeniem zdobytej wiedzy było wykonanie pracy plastycznej.

W poszukiwaniu amonitów uczestnicy projektu przeszukiwali góry wapienne. Wiktorii udało się znaleźć ogromny okaz, który sfotografowaliśmy, gdyż tak dużego rozmiaru kamienia nie udałoby się udźwignąć.

KOLOROWA LOKOMOTYWA

WYSTAWA POKONKURSOWA ŚMIECIOWE STWORKI

Zastanawiasz się co można zrobić z kartonów, butelek, gazet, papieru itp.?

Przyjdź i obejrzyj wystawę w bibliotece szkolnej.


ZEBRANIA Z RODZICAMI

Rodziców dzieci z klas zerowych, II i III oraz
klas IV, V i VI zapraszamy na spotkania
z wychowawcami we wtorek 16 września 2014r.


Wyprawka Szkolna

Decyzją Prezydenta Miasta Bełchatowa do 4 września br. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W tym roku w szkołach podstawowych pomocą mogą być objęci:

a) uczniowie klas II, III i VI, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), czyli 539,00 zł,

b) uczniowie klas II, III i VI, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę przekracza ww. kryterium dochodowe, lecz w rodzinach tych występują warunki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

c) uczniowie niepełnosprawni klas II-VI: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na rok szkolny 2014/2015.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych przyznaje się na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Aby uzyskać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września złożyć do dyrektora szkoły:
– wniosek o udzielenie pomocy finansowej,
– jeśli Wnioskodawca korzysta ze świadczeń rodzinnych, w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, powinien załączyć zaświadczenie  z MOPS o otrzymywaniu tych świadczeń; jest to jednoznaczne, że dochód nie przekracza 539,00 zł, (§4 ust.6 Rozporządzenia)
– jeśli Wnioskodawca nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, zaświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny(Dz.U.z 2014r poz.1024 , §4 ust.5 Rozporządzenia)
Do wniosku powinny być załączone dokumenty zgodne z przywołanym wyżej rozporządzeniem. W przypadku osób ubiegających się o pomoc w związku z art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wniosek powinien zawierać uzasadnienie przyczyn ubiegania się o pomoc.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły oraz tutaj.


Podręczniki dla uczniów klas pierwszych

Informujemy, że podręczniki do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 zapewnia szkoła tj; Elementarz, podręcznik do języka obcego, oraz materiały ćwiczeniowe.

Rodzic zakupuje tylko podręcznik do religii oraz wyprawkę (informacja na temat wyprawki dostępna jest na tablicy ogłoszeń w holu dolnym szkoły, w sekretariacie szkoły oraz u wychowawcy klasy)


Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

16.06.2014r. w sali nr 6 przedstawiciele klas I – III zaprezentowali swoją wiedzę w konkursie szkolnym „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

 

 

Komisja w składzie:

p. Ewa Domin

p. Jolanta Jędrzejczyk

p. Alicja Kobyłt

p. Agata Kostrzewa

p. Krystyna Krakowiak

 

ustaliła następującą kolejność:

 

 

                                          I klasy

 

 

I miejsce – Natalia Czuchryta                     klasa I a

 

II miejsce – Dawid Marczak                      klasa I a

 

III miejsce – Szymon Grzegorek               klasa I b

 

III miejsce – Tobiasz Stępień                      klasa I b

 

II klasy

I miejsce – Alan Florków                            klasa II b

 

II miejsce – Mateusz Kaczmarek               klasa II b

 

III miejsce – Nika Siwek                             klasa II a

 

III miejsce – Oliwia Ostrowska                  klasa II a

 

                           III klasy

I miejsce – Tobiasz Rękojarski                  klasa III a
II miejsce – Igor Osiński                            klasa III b

 

II miejsce – Kasia Makowska                    klasa III a

 

III miejsce – Natan Giełażys                      klasa III b

 

 Bełchatów 18.06.2014r.


1,2,3… Kartoniki zbieraj TY! – VII finał

7 edycję konkursu podsumowaliśmy w piątek 13 czerwca 2014r. o godz. 11.00 w sali gimnastycznej.

Do akcji prowadzonej od 4 listopada 2013
do 31 maja 2014 przystąpiło
9 przedszkoli:
Przedszkole Samorządowe nr 1 „Pod Topolą”
Przedszkole Samorządowe nr 2 „Akademia Bolka i Lolka”
Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3
Przedszkole Samorządowe nr 4
Przedszkole Samorządowe nr 5 im. Jana Brzechwy
Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Marii Kownackiej
Przedszkole Samorządowe nr 7 im. Krasnala Hałabały
Przedszkole Samorządowe nr 8 „Bajkowy Zakątek”
Akademia Przedszkolaka „Jabłuszko”

oraz
10 szkół podstawowych z miasta i gminy Bełchatów:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła Podstawowa nr 12
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa w  Dobiecinie
Szkoła Podstawowa w  Dobrzelowie
Szkoła Podstawowa w  Janowie

a także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 129 wychowanków biorących udział w akcji zebrało 79,77 kg kartoników

Szkoły i przedszkola  w trakcie trwania akcji łącznie zebrały 3900 kilogramów kartonów.

Ilość kartoników zebranych indywidualnie:

I   miejsce    Wiktor Ruda
SP 4    kl. V A         9898 kartoników

II  miejsce    Martyna Kurzydlak
SP 13  kl. IV          4220 kartoników

III miejsce    Rafał Kurzynoga
SP 12  kl. III A      2909 kartoników

Ilość kartoników zebranych indywidualnie:

SP 4                 Wiktor Ruda              V A        9898

SP 13               Martyna Kurzydlak          IV        4220

SP 12               Rafał Kurzynoga              III A        2909

SP 9                 Aleksandra Nitecka         III B        2700

SP Janów          Izabela Ruszczyńska    IV              2338

SP 3                 Daria Grzejdziak             0 D              1972

SP 5                 Patrycja Wróblewska       III        1146

SOSW              Piotr Dworzyński               2 cgż                643

Średnia ilość kartoników zebranych przez najaktywniejszą klasę z danej szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia:

I   miejsce – kl. V A        SP 4 – 573

II  miejsce – kl. VI          SP Janów – 434

III miejsce – kl. III A      SP 12 – 296

ZAPRASZAMY do obejrzenia zdjęć.

„1,2,3… Kartoniki zbieraj Ty!” – VII finał


Niecodzienny turniej piłki nożnej

W dniu 30.05.2014 z okazji zbliżającego się 1 czerwca „Dnia Dziecka” w naszej szkole odbył się „Szkolny Turniej w FIFE 14 na PlayStation 3”. Do startu w zawodach zgłosiło się 19 uczniów. Rywalizacja miała zacząć się o godzinie 8.00. Lecz zanim uczniowie przystąpili do zmagań czekała na nich bardzo miłą niespodzianka. Na zawody zostali zaproszeni zawodnicy PGE GKSu Bełchatów. Obecnością zaszczycili nas: Mateusz Mak, Paweł Lenarcik i Krzysztof Michalak. Wizyta zaczęła się od krótkiego przedstawienia zawodników oraz pytań uczniów skierowanych do naszych gości. Po tym wstępie zawodnicy wylosowali sobie uczniów którzy mogli zmierzyć się z nimi w wirtualną piłkę nożną. Na koniec uczniowie mogli zrobić sobie z piłkarzami pamiątkowe zdjęcia oraz zebrać autografy.
Po tej niespodziance przystąpiliśmy do turnieju. Po zaciętych i bardzo pasjonujących grach została wyłoniona najlepsza 5 turnieju. Ci uczniowie grali już ze sobą systemem każdy z każdym. Po 10 meczach finałowych klasyfikacja wyglądała następująco:
5 miejsce : Szymon Mikła 6b
4 miejsce : Dawid Michalak 6b
3 miejsce : Poryzała Jakub 6a
2 miejsce : Kościański Dawid 5a
1 miejsce: Sasik Mikołaj 5b
Pierwsza trójka turnieju otrzymała nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zaś zwycięzcy przypadł jeszcze puchar. Wszyscy uczestnicy otrzymali również drobne pamiątki od piłkarzy.
Liczymy na to że nie był to ostatni turniej tego typu w naszej szkole. Wszystkim serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok.
Organizator mgr Doleciński Rafał


BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ

XVIII edycja konkursu – w tym roku pod hasłem: „PRZYroda + poGODA = PRZYGODA” już za nami.
Dzięki uprzejmości współorganizatora – Nadleśnictwa Bełchatów,w tym roku gościliśmy w Szkółce Leśnej Borowiny. Prezydent Miasta Bełchatowa Pan Marek Chrzanowski objął konkurs patronatem.
W zmaganiach konkursowych udział wzięły pięcioosobowe drużyny z pięciu bełchatowskich szkół podstawowych: SP1, SP3, SP8, SP12 oraz SP13.
Zgodnie z założeniami konkursu zadania związane były z Bełchatowem i jego okolicami, w tym roku w aspekcie przyrodniczym.
Wszystkie drużyny wzięły udział w następujących konkurencjach:
1. Praca plastyczna pod tytułem „POCZTÓWKA Z BEŁCHATOWA” wykonana z „darów lasu” (szyszek, igieł, liści, piasku itp.)
2. Test wiedzowy oparty na informacjach, które przyswoić można podążając Ścieżką Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Bełchatów „Opowieści Bielika”
3. Przyrodniczo-ekologiczny okrzyk lub rymowanka
4. Przyrodnicze zagadki – rozpoznawanie zwierząt po śladach ich łap lu kopyt oraz po dźwiękach przez te zwierzęta wydawanych

Najlepsza – po raz czwarty – okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8.
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12


Eksperyment łańcuchowy

Już 31 maja odbędzie się finał konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”!

Będzie to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć łańcuch zbudowany z ponad 60 niesamowitych urządzeń, w rozmaity sposób wykorzystujących prawa fizyki do transportowania metalowej kulki. Uroczysty finał konkursu będzie miał miejsce 31 maja 2014 roku na Hali TS Wisła w Krakowie. Po obejrzeniu kolejnych uruchomień specjalna komisja konkursowa wyłoni zwycięzców we wszystkich kategoriach wiekowych. Polską edycję konkursu organizują: Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Edukacji Uniwersytetu w Lublanie(Słowenia). Drużyna z naszej szkoły bierze udział w tym konkursie. Zespół wykonał projekt ph. „EKOLOGICZNA GÓRA ENERGII ”. Składa się on z 4 urządzeń, dzięki którym metalowa kulka pokona wyznaczoną trasę. Jesteśmy jedyną placówką z województwa łódzkiego!

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.lancuch.if.uj.edu.pl.

ZOBACZ NASZ EKSPERYMENT W TKB


Warsztaty wielkanocne w muzeum

Dnia 7 kwietnia 2014 r. dzieci z klasy 0 b uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Motywem przewodnim spotkania w Muzeum Regionalnym były pisanki – kraszanki.

Pisanki


Zaproszenie na mecz Polska – Finlandia

GKS Bełchatów S.A. jako współorganizator serdecznie zaprasza na meczu towarzyski reprezentacji U-18 Polski i Finlandii, który odbędzie się w najbliższy czwartek 3 kwietnia o godz. 18:00.

Wejście na to spotkanie jest bezpłatne, natomiast każdy z kibiców okaże przy bramie stadionowej specjalny bilet, który można odbierać codziennie w Punkcie Obsługi Kibica GKS Bełchatów w trybunie południowej stadionu (od. ul 1 Maja). W dniach 1 – 3 kwietnia POK będzie czynny w godz. 12 – 16. W dniu meczu od godz. 16:30 bilety będzie można odbierać także przy wejściach na stadion. W przypadku wyczerpania wydanych przez PZPN wejściówek będzie można także spokojnie wejść na obiekt wystarczy podać z której szkoły jest uczeń.

Uwaga! Nie jest wymagana Karta Kibica ani dokument tożsamości, by wejść na ten mecz, który nie jest traktowany jako impreza masowa.

A 3 kwietnia sympatycy futbolu będą mieli do dyspozycji trzy trybuny stadionu przy Sportowej: południową i zachodnią (wejścia od ul. 1 Maja) oraz północną (wejście od ul. Sportowej).

Oczywiście w związku z międzynarodowym charakterem spotkania, zapraszamy w barwach narodowych (nie klubowych)!


Warsztaty artystyczne

W dniu 28 marca odbyły się warsztaty artystyczne dla klasy 2a zorganizowane przez p. Beatę Bedlechowicz. Dzieci miały możliwość ulepienia z masy solnej i ozdobienia świecznika. Jak zwykle w przypadku klasy 2a okazało się, że wyobraźnia dzieci nie ma granic. Powstało wiele wspaniałych prac, które można podziwiać w naszej galerii.
Zapraszamy!

Warsztaty artystyczne


KONKURS „PISANKI, PALMY, STROIKI I OZDOBY WIELKANOCNE”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA
„PISANKI, PALMY, STROIKI I OZDOBY WIELKANOCNE”
Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc – najradośniejsze, najbardziej wiosenne, kwitnące i pachnące Święta. To najwspanialsza okazja, by móc wykonywać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem.. Różnorodność materiałów i technik świadczyć mogą o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Warto podtrzymywać tę piękną tradycję i w związku z tym zapraszamy do udziału w naszym konkursie na:
• Najładniejszą i najbardziej oryginalną palmę;
• Ozdoby wielkanocne w formie wianków, koszyczków, baranków, zajączków, kurczaczków, itp.;
• Pisanki, kraszanki (inne techniki zdobienia jaj);
• Dodatkowe zadanie to zrobienie jak największej pisanki – jajka
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas 0 – VI i ich rodzin.
2. Każdy uczestnik może wykonać kilka prac.
UWAGA: Prosimy, aby każda praca była zaopatrzona w karteczkę z danymi autora tj. imię i nazwisko, klasa..
TERMIN DOSTARCZANIA PRAC WYŁĄCZNIE W DNIU: 08.04.2014 roku do biblioteki szkolnej.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU PRAC DO EKSPOZYCJI!
PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA.
NAGRODY:
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
Oceniane będą 4 kategorie:
1. Palmy
2. Stroiki
3. Pisanki
4. Największe jajko – pisanka
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30.04.2014 r. O wręczeniu nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.
ORGANIZATOR:
• Zastrzega sobie prawo do zmian;
• Nie przewiduje zwrotu prac. Prace te zostaną przekazana na wystawę w Centrum Handlowo-Rozrywkowym w Galerii Olimpia

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.


Świerszczykowe wiersze

Dnia 25 marca 2014 r. w konkursie recytatorskim „Świerszczykowe wiersze” wzięło udział 11 uczniów z klas „zerowych”:
0 A
Amelia Staszewska – „Żuk”
Anna Beśka – „Skarga książki”
Kacper Graczyk – „Majster Popsuj”
0 B
Alex Wawrzyniak – „Konik polny i mrówka”
Amelia Bedlechowicz – „Kwoka”
Amelia Ptak – „Przyjęcie”
Alicja Rydz – „Chwalipięta”
Julia Banaszkiewicz – „”Szły raz myszy”
Martyna Śnioch – „ „Bosa osa”
0 C
Kinga Janicka – „Zosia Samosia”
Lila Skrochocka – „Skarżypyta”
Komisja w składzie: Beata Nadolna, Katarzyna Sobczyk, Maria Pierszała wyłoniła laureatów do etapu miejskiego Amelkę Staszewską i Alicję Rydz.


Osikowe motylki

A oto jak z wiórków drewna osikowego zrobić wiosenne motylki. Prezentują uczniowie klas trzecich.

Osikowe motylki


Dzień otwarty – 21.03.2014 godz. 17:00


ZIMA

Kolejne wystawy indywidualne już gotowe. Tym razem ZIMA w wykonaniu
Martyny Szymanowskiej z klasy 4b i Oli Kożuchowskiej z klasy 5a.

Zima


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I

SZANOWNI RODZICE!

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr4 w Bełchatowie przyjmowane są dzieci:

1. urodzone w roku 2007 – kończące w 2014 roku 7 lat – i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

2. urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

3. urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

Do pierwszej klasy bez postępowania z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (zał. nr 1).

Nabór do klas pierwszych rozpoczyna się od pierwszego dnia roboczego marca w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. 3 marca, od godziny 730 do 1530.

Wnioski wydawane i przyjmowane są od 3 do 31 marca 2014r.
(wzory do pobrania w sekretariacie szkoły  lub na stronie internetowej placówki)

Dzieci spoza obwodu Szkoły przyjmowane są tylko w przypadku, gdy szkoła posiada wolne miejsca.
W przypadku większej ilości kandydatów do klas pierwszych Szkoły, zamieszkałych poza obwodem Szkoły, niż liczba wolnych miejsc w tych klasach,  od 31 marca zostanie przeprowadzona rekrutacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.

Poszczególne etapy postępowania ekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:
od 1 do 15 kwietnia 2014r.– przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły;
w dniu 15 kwietnia 2014r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych Szkoły oraz liczby wolnych miejsc w tych klasach;
od 5 maja do końca sierpnia 2014r. – nabór uzupełniający, przeprowadzany w przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym.
Warunkiem udziału dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego „Wniosku”

Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych „0” na rok szkolny 2014/2015 trwają od 03.03.2014 r. – 31.03.2014 r.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami – oddziały przedszkolne (pdf)

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami – klasy I (pdf)


Kasia Marczak – II miejsce w zawodach narciarskich

Wczoraj (12.02.2014r.)na „Górze Kamieńsk” odbyły się VI Mistrzostwa w narciarstwie i snowboardzie. W zawodach brało udział ok 150 zawodników.
Startowali w nich uczniowie zarówno podstawówek, gimnazjaliści oraz licealiści. W kategorii szkół podstawowych klas IV – VI dziewcząt II miejsce zajęła nasza uczennica Katarzyna Marczak z klasy 5a. Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnej edycji zawodów.


Mistrzostwa Bełchatowa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym chłopców

Dnia 11.01.2014 w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Bełchatowa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym chłopców. Do zmagań zgłosiło się 7 bełchatowskich szkół. Nasza szkoła zaprezentowała się w zawodach wyśmienicie wygrywając rywalizacje i tym samych zajmując pierwsze miejsce w turnieju. Bardzo gratulujemy naszych chłopcom i życzymy powodzenia w dalszych etapach rywalizacji.

Końcowa klasyfikacja  

1. SP4

2. SP1

3. SP13

4. SP12

5. SP8

6. SP5

7. SP3

Skład zwycięskiej drużyny

Lisiecki Krystian 6a

Wożniak Jakub 4a

Mistrzostwa Bełchatowa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym chłopców


Podsumowanie konkursu

I Miejski Konkurs na Aranżację Bożonarodzeniowego Drzewka podsumowaliśmy 9 stycznia 2014 r. w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galeria Olimpia.
Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania na stronie Internetowej Telewizji Bełchatów

I Miejski Konkurs na Aranżację Bożonarodzeniowego Drzewka – podsumowanie


ZABAWA CHOINKOWA

Zabawa choinkowa odbyła  się 3 stycznia 2014.

CHOINKA