Dla rodziców

KARTA ZWOLNIENIA UCZNIA ZE SZKOŁY W CZASIE LEKCJI


https://czworka.info/wp-content/uploads/2023/11/karta-zwalniania-ucznia-ze-szkoly-w-czasie-lekcji.pdf


 

HARMONOGRAM KONSULTACJI
DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

UBEZPIECZENIE

POKOLENIE POCHYLONYCH GŁÓW – smartfony i tablety –  szanse, zagrożenia, alternatywy”