Dla rodziców

ROK SZKOLNY 2022/2023


Plan zebrań 2022/2023

Wychowawcy ustalają zebrania

 w godz. 16-17 lub 17-18

 miesiąc

 dzień

 rodzaj

wrzesień

7-8

zebrania

listopad

9-10

zebrania

luty

2-3

zebrania

kwiecień

12-13

zebrania

czerwiec

7 lub 14

zebrania

 

UBEZPIECZENIE


ROK SZKOLNY 2021/2022

KONSULTACJE I ZEBRANIAPOKOLENIE POCHYLONYCH GŁÓW – smartfony i tablety –  szanse, zagrożenia, alternatywy” 


ROK SZKOLNY 2018/2019


INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych


List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego
Inspektora SanitarnegoEGZAMIN ÓSMOKLASISTYProgram rządowy DOBRY START