Trzymaj formę!

 TRZYMAJ FORMĘ!

to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia

o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym

zbilansowane odżywianie połączone

z regularną aktywnością fizyczną

W naszej szkole wraz z początkiem II półrocza na lekcjach plastyki w klasach 4 – 7 został realizowany projekt artystyczno-edukacyjny – „Trzymaj formę”. Realizacja tego projektu przebiegała w trzech etapach.
Na wstępie uczniowie zapoznawali się z założeniami zdrowego stylu życia, były prowadzone rozmowy i pogadanki na temat tego, jak ważne, zwłaszcza dla młodego człowieka, jest zdrowe odżywianie oraz codzienna aktywność fizyczna.
Drugim etapem było wykorzystanie nabytej świadomości o zasadach zdrowego życia do wypowiedzi plastycznej. Każdy uczeń stworzył swoją wizję plastyczną tego zagadnienia, co zapewne przysłużyło się wielu przemyśleniom, a zwłaszcza utrwaleniu właściwej postawy w przestrzeganiu poznanych zasad.
Trzecim etapem projektu jest szkolna wystawa najciekawszych prac pod hasłem „Trzymaj formę”. Wystawa, znajdująca się w holu górnym, cieszy nasze oczy pod względem artystycznym oraz promuje właściwe treści prozdrowotne. Wystawa trwa od 23 marca do końca kwietnia 2022 roku.
Projekt realizowała nauczycielka plastyki pani Teresa Leś-Klupińska.

 


Na przełomie listopada i grudnia w naszej szkole odbyła się promocja „Zdrowego stylu życia”. Tą akcją objęci byli wszyscy uczniowie z klas siódmych
i ósmych. Lekcje na temat zdrowego stylu życia przeprowadziła pielęgniarka szkolna, pani Katarzyna Knysiak. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali profesjonalnych informacji na temat zdrowego odżywiania się, jak również została zwrócona uwaga na zagrożenia wynikające ze złej diety. Młodzież została także poinformowana o unikaniu nadmiernego opalania się, co może stać się przyczyną czerniaka. Uczniowie zostali uświadomieni o skutkach przyjmowania różnego rodzaju używek, w tym dopalaczy, czy narkotyków.

Program ten służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Koordynatorem programu jest pani Teresa Leś-Klupińska.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem http://www.trzymajforme.pl/start-16