Klasa 0B

Lekcja 1

W dniu 8 marca w oddziale przedszkolnym w grupie „0”b ćwiczyliśmy kompetencje o nazwie ciekawość poznawczą oraz odpowiedzialność.
W czasie zajęć w klasie „0”b została przeprowadzona zabawa pt. „Gra uproszczona”
Celem gry uproszczonej jest stopniowe wprowadzenie zasad gry (np. wyjście za linii auta to strata piłki). Nauczyciel powinien stopniowo, lecz bez pośpiechu wprowadzać następne zasady na kolejnych lekcjach treningowych. Proces ten będzie kontynuowany i zostanie rozłożony na kolejne zajęcia.
W czasie zajęć dzieci podzielone były na zespoły trzy osobowe. Na sygnał nauczyciela rozpoczynał się mecz trwający 2 min. Dzieci oczekujące na swój mecz wspierały partnerów będących na boisku. Zajęcia kończyły się krótkim podsumowaniem lekcji.

Lekcja 2

Podczas kolejnych zajęć przeprowadzona została zabawa pt. „Piłka po okręgu”.
Celem zabawy było dokładne wykonanie ćwiczenia ze wszystkimi elementami technicznymi (np. dziecko dostaje punkt za: przyjęcie pozycji do chwytu piłki, nadgarstek ściągnięty w dół po podaniu).
W czasie zabawy dzieci ustawione były wokół 3Kosze na każdym z trzech okręgów. Jeden uczestnik w każdym kole posiadał piłkę. Zadaniem gracza było podanie piłki do każdego dziecka na obwodzie koła i otrzymanie jej z powrotem. Jedna runda trwa 1 minutę, po czym dzieci przechodziły na kolejny okrąg.

Lekcja 3

Podczas kolejnych zajęć dzieci brały udział w zabawie pt. „Posąg”.
Dzieci kozłowały piłkę po boisku, na sygnał wszyscy zatrzymywali się i przyjmowali wcześniej ustaloną pozycję. Na kolejny sygnał dzieci kozłowały ponownie. Po opanowaniu zasad kolejne zatrzymania były coraz trudniejsze: na dwie nogi równocześnie – jedno tempo; na dwie nogi nierównocześnie – dwa tempa; na dwa tempa wcześniej określoną nogą jako pierwszą itd. Lekcja zakończyła się krótkim podsumowaniem zajęć.


W klasie „0”b zostały przeprowadzone zajęcia w ramach realizowanego w naszej szkole programu Leader 100 SPORT. Celem programu jest rozwijanie kompetencji i prawidłowych nawyków przy pomocy systematycznych ćwiczeń.
Każde zajęcia trwały 30 minut i były podzielone na 3 fazy:
– faza nauczania 10 min.
– faza doskonalenia 10 min.
– faza trenowania 10 min.

LEKCJA 1

W czasie pierwszych zajęć przeprowadzona została zabawa pt. „Musztra”. Podczas zabawy dzieci biegały swobodnie po całym boisku. Na gwizdek zatrzymywały się i patrzyły na ręce prowadzącego. Jedna ręka uniesiona w górę oznaczała ustawienie się w rzędzie dzieci przed nauczycielką. Dwie ręce uniesione w górę – wszyscy ustawiają się w dwóch rzędach przed prowadzącym. Jedna ręka uniesiona do poziomu w prawą lub lewą stronę – wszyscy ustawiają się w szeregu po stronie wyciągniętej ręki. Natomiast ręka, która zataczała koło oznaczała, że uczniowie ustawiają się po obwodzie koła, wokół nauczycielki, trzymając się za ręce.
Lekcja zakończyła się krótkim podsumowaniem zajęć oraz informacją zwrotną od dzieci dotyczącą tego, czego się dzisiaj nauczyliście.LEKCJA 2
Leader 100 SPORT to program, który kształtuje trzy wymiary z życia człowieka:
relacje z otoczeniem zewnętrznym, relacje z innymi ludźmi i samodoskonalenie. Należy podkreślić, iż program stworzony jest dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich uzdolnień i cech charakteru.
Podczas drugich zajęć w klasie „0”b została przeprowadzona zabawa pt. ” Komórki do wynajęcia”. W czasie zajęć dzieci biegały po całej sali, na sygnał wskakiwały obunóż do obręczy (komórek), przyjmując pozycje ustaloną przez nauczycielkę. Na kolejny sygnał dzieci poruszały się dalej po sali w określony sposób. Obręcze były rozstawiane po całej sali w dowolny sposób. Dla urozmaicenia zabawy nauczycielka zmniejszała liczbę obręczy. Dziecko, które nie zdobyło swojej obręczy otrzymywało dodatkowe zadanie ruchowe i wracało do zabawy.
Zajęcia kończyły się krótkim podsumowaniem lekcji.LEKCJA 3

Zabawa „Ryby na jeziorze”
Podczas kolejnych zajęć dzieci brały udział w zabawie „Ryby na jeziorze”, która sprawiła im dużo radości. Przedszkolaki były ustawione w szeregu na linii końcowej wyznaczonego obszaru. Jeden z uczestników na linii środkowej boiska poruszał się bokiem i łapał dzieci przebiegające na drugą stronę boiska. Przebiegające dzieci starały się uniknąć schwytania i biegały w różnych kierunkach. Dziecko, które zostało złapane pomagało łapać wyznaczonemu wcześniej uczestnikowi stając na linii środkowej. Zabawa trwała, aż do złapania ostatniego przedszkolaka.
Kompetencje ćwiczone podczas zabaw to samodoskonalenie, kreatywność i inicjatywa twórcza.