„Dumni z Polski” i „Lekcje z Temidą”

„Lekcje z Temidą”

W naszej szkole gościliśmy pana Ernesta Michałowskiego, który przeprowadził zajęcia on-line z zakresu edukacji prawnej
w ramach programu „Lekcje z Temidą”. To nieodpłatny program edukacyjny, sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć kształtowany jest i umacniany szacunek do prawa oraz promowane są postawy proobywatelskie.

W lekcjach udział wzięli uczniowie klas VI,VII i VIII. Dowiedzieli się, dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak należy reagować na prześladowanie w szkole i internecie, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić.„Dumni z Polski”

Nasza szkoła uczestniczyła w programie edukacyjnym „Dumni z Polski”, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Program promuje nowoczesny patriotyzm oraz postawy proobywatelskie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 4-8.

Podczas zajęć on- line w aplikacji Microsoft Teams uczniowie dowiedzieli się:

Jakie prawa i obowiązki ma obywatel?
Dlaczego warto angażować się w działalność pro bono?
Jak planować swoją przyszłość?
Czym jest dobro wspólne i jak pracować na jego rzecz?
Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa