BohaterON – włącz historię!

Uczniowie klasy 6b wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. „BohaterON – włącz historię!”, który ma na celu propagowanie wiedzy o Powstaniu Warszawskim oraz pamięci o powstańcach. Uczniowie uczestniczyli w bloku lekcyjnym dotyczącym powyższego tematu. Z zaangażowaniem brali udział w lekcji, na której wzbogacili wiedzę historyczną oraz wykonali wspólną pracę plastyczną – kartkę, która została przekazana organizatorowi przedsięwzięcia i trafi bezpośrednio do powstańców.
Koordynatorem akcji była p. Emilia Marczak