SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Zbiórki surowców wtórnych

W szkole zbierane są nakrętki, makulatura i baterie.

Surowce te ddaje się do dyżurki pań woźnych:
zważone – w przypadku makulatury i nakrętek,
policzone – w przypadku baterii.

Karteczkę z informacjami: 
- waga lub liczba przyniesionych surowców,
- imię nazwisko i klasa ucznia
oddajemy do świetlicy.

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku