SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Zamówienia publiczne

 


 


 
Bełchatów, 28.10.2022 r.


OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w ramach programu „Aktywna tablica”

1. Dotyczy: zapytania ofertowego, na realizację zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 24.10.2022 r. wpłynęło 15 ofert. Po przeprowadzonej ocenie ofert,
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę:

P.W.D. „APEX”

Strzałków

ul. Kopernika 12

97-500 Radomsko


Uzasadnienie wyboru:

Oferta wyżej wymienionej firmy, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz z przyjętymi kryteriami oceniania uzyskała 100 pkt.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie ogłasza zapytania ofertowe na realizację zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych
na realizację zakupu i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica”

 

dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

Zapytanie ofertowe ogłaszamy na stronach internetowych:

http://www.czworka.info/
https://sp4belchatow.bip.gov.pl/

w dniu 12.10.2022 r.

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zapytania ofertowego:

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie,

ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów,
tel. 44 632-22-18, tel. kom. 510 – 791 – 755, adres e-mail: sp4@belchatow.pl.

 

Przedmiot:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

 

Załączniki do pobrania na stronie bip SP4 


 
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku