Wszyscy jesteśmy uDOSTĘPniaczami!

Milo nam poinformować, że nasza szkoła zakwalifikowała się do ogólnopolskiego
konkursu „uDOSTĘPniacze” organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju. Znaleźliśmy się w gronie 100 szkół podstawowych w całej Polsce, które miały
szansę realizować projekt dotyczący podniesienia świadomości młodych ludzi na temat
potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji oraz istniejących
barier w otaczającej przestrzeni.
W ramach konkursu nasi uczniowie mogli uczestniczyć w lekcjach o dostępności, które były
prowadzone przez nauczycieli zgłoszonych do projektu. Materiały dydaktyczne, które
otrzymaliśmy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pomogły zrealizować zajęcia
w ciekawy i niebanalny sposób.
Uczniowie, którzy wzięli udział w zajęciach dowiedzieli się m.in.:
– Czym jest dostępność?
– Jakich grup społecznych dotyczy tematyka „dostępności”?
– Jakie są przykłady barier i możliwości ich usunięcia.
– Czym jest program Dostępność Plus i jak Fundusze Europejskie wspierają osoby
z niepełnosprawnościami.
Kolejnym etapem udziału w konkursie było przygotowanie i złożenie pracy konkursowej.
Nasi uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i zrozumieniem tematu. Mimo że znaleźli
się poza podium, dzięki ich zaangażowaniu nasza szkoła otrzyma nagrodę w postaci
6 warsztatów z dostępności poprowadzonych przez profesjonalnych trenerów zaś uczniowie,
którzy przygotowali pracę – dyplomy i upominki.