„Odnawialne źródła energii – potęga wiatru” – warsztaty EDUKIDO klasy 0b

Dnia 22 listopada 2019r. dla naszych przedszkolaków z grupy 0b zorganizowane zostały warsztaty Edukido z wykorzystaniem klocków Lego. Zajęcia „Odnawialne źródła energii – potęga wiatru” pobudziły dziecięcą wyobraźnię i nauczyły zgodnego współdziałania. Dzieci były zachwycone! 😄