Mediacje rówieśnicze

W naszej szkole 14 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie z mediatorem sądowym Panem Wojciechem Grabowieckim dla klas 6-8 pt. „Mediacje rówieśnicze „.