Pożegnanie zimy, powitanie wiosny – w oddziałach 0a i 0b i klasach 1a i 1b