ŁÓDZKIE PEŁNE KULTURY – ,,Przez dziurkę od klucza…”

Warsztaty edukacyjne pt.,,Przez dziurkę od klucza, czyli my po drugiej stronie lustra”. Klasa 2B-realuzacje projekt „Łódzkie pełne kultury”. Wychowawczynią jest pani Alicja Kobyłt.