Sprzątanie świata – Polska

Nasza szkoła włączyła się do akcji „Sprzątanie świata – Polska”, która jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”.🌍
Celem programu jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Pięknie wyrażają to słowa piosenki Wojciecha Młynarskiego: „Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej!”.
Uczniowie wyruszyli w teren, by posprzątać te miejsca, które wymagają interwencji.
Dzieci swoim nastawieniem oraz działaniem dają wspaniały przykład i apelują o wyrzucanie śmieci do koszy, a nie na trawę czy chodnik.
Mamy nadzieję, że udział uczniów naszej szkoły w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o naszą planetę.