ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ Z POLISY EDU PLUS

 www.interrisk.pl  zakładka  zgłoś szkodę – internetowe zgłaszanie szkody  lub  druk zgłoszenia szkody – można pobrać ze strony internetowej szkoły bądź w sekretariacie szkoły.Wypełniony druk szkody+ dokumenty potwierdzające leczenie wysyłamy na adres e-mail   szkody@interrisk.pl  ewentualnie dostarczamy do biura
na ul. Piłsudskiego 1 w Bełchatowie Tel 446348088  kom.889180353

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT UBEZPIECZENIA TUTAJ