ZEBRANIA Z RODZICAMI

Rodziców dzieci z klas zerowych, II i III oraz
klas IV, V i VI zapraszamy na spotkania
z wychowawcami we wtorek 16 września 2014r.