Zbieramy zakrętki

Przedmiotem Akcji jest selektywna zbiórka surowców wtórnych, którymi są plastikowe zakrętki.
Zbieramy zakrętki:
• z butelek PET po napojach i sokach
• z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynie do mycia naczyń)
• z butelek po kosmetykach (szamponach, płynach do kąpieli itp.)

Cele Akcji
• Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
• Inspirowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska.
• Popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych.
• Kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań.
• Poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami.
• Propagowanie działalności charytatywnej na zasadzie wolontariatu.
• Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

Zakrętki przynosimy do biblioteki szkolnej.