Wyjazd edukacyjny do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi

25 kwietnia 2016 r. klasa II c wzięła udział w realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej. We współpracy  ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie  zorganizowano dla nich „Wyjazd edukacyjny do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi z warsztatami ekologicznymi”
Celem wyjazdu było zachęcenie dzieci do proekologicznych zachowań i działań na rzecz ochrony przyrody oraz rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.