Warsztaty językowe

Już po raz drugi w tym roku szkolnym, uczniowie klas VI mieli okazję uczestniczyć w warsztatach językowych zorganizowanych w naszej szkole. Spotkanie odbyło się 15 marca w godzinach od 12.00 do 14.00.
16 uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach, podzieliło się na 6 grup zadaniowych. Wszyscy realizowali projekty językowe pod hasłem „COUNTRIES” (PAŃSTWA). W trakcie zajęć korzystali ze słowniczków, podręczników oraz materiałów źródłowych. Uczyli się wyszukiwania informacji, współpracy i rozwiązywania problemów.
Podsumowaniem ich pracy będzie prezentacja projektów na forum klas oraz wystawa na holu górnym szkoły.
Warsztaty zorganizowała i poprowadziła Pani Magdalena Paduch – nauczycielka języka angielskiego.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Warsztaty językowe