UWAGA Konkurs

Biblioteka ogłasza dla wszystkich uczniów
klas I- VI Szkoły Podstawowej nr 4
konkurs proekologiczny na plakat promujący
akcję „Na tropie surowców – 1, 2, 3… kartoniki zbieraj Ty!”

Cele konkursu:
• kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, np. zbiórka kartoników.
• kształtowanie aktywnego, twórczego młodego człowieka, rozwijanie zdolności manualnych.

Warunki konkursu:
• plakat ma być czytelny i promować zbieranie kartoników,
• w konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas I – VI,
• prace mogą być wykonane dowolną techniką, na kartonie A3 lub większym,
• plakat może być wykonany indywidualnie lub zespołowo, podpisany z tyłu (imię i nazwisko, klas),
• prace składamy w bibliotece szkolnej do 28 października 2011 r.
• podstawą do oceny będzie zgodność z tematem, czytelność oraz estetyka wykonania,
• rozstrzygniecie nastąpi 28 października 2011 r.,
• Laureatom zostaną wręczone nagrody.