UWAGA KONKURS „ZIMOWA POMOC DLA ZWIERZĄT

ROZPOCZYNAMY KONKURS „ZIMOWA POMOC DLA ZWIERZĄT – ZIMA 2011/2012”
KONKURS OBEJMUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ ORAZ ZBIÓRKĘ POKARMU DLA ZWIERZĄT LEŚNYCH.
PRACE PLASTYCZNE (KLASY I – VI)
– MOGĄ BYĆ FORMATU A3,A4 WYKONANE DOWOLNĄ TECHNIKĄ,
– TEMATYKA PRACY „OCHRONA PRZYRODY”,
– PRACE SKŁADAMY DO 20.02.2012 DO SALI 24
– PRACE POWINNY BYĆ OPISANE: NAZWISKO I IMIE UCZESTNIKA, ADRES DOMOWY LUB TELEFON KONTAKTOWY, WIEK , KLASA,

ZBIÓRKA POKARMU (MARCHEW, SIANO, ZIEMNIAKI, SUCHY CHLEB itd.)
W SALI 24 (KLASY 0– VI)

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ NADLEŚNICTWO „Bełchatów”
Organizatorzy