UWAGA KONKURS!

Regulamin konkursu
„SYMBOLE WIELKANOCNE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
koordynatorzy – Martyna Pacholczyk, Monika Grygiel, Maria Pierszała
2. Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki świąt,
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
– promowanie twórczości dziecięcej.
3. Konkurs trwa od 09.02.2016r. – 16.03.2016r.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0 – VI.
5. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
6. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:
* p. Martyna Pacholczyk – sala 27,
* p. Monika Grygiel – sala 24,
* p. Maria Pierszała- biblioteka.
7. Kryteria oceny prac:
* zgodność z tematem,
* estetyka pracy,
* oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów.
8. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.