Uroczystość pasowania na ucznia

Uroczystość pasowania na ucznia
15 .10.2013r. w naszej  „czwórce” odbyło się  pasowanie na ucznia. W poczet uczniów zostało przyjętych  32 pierwszoklasistów uczących się w dwóch oddziałach . Najmłodszym uczniom w tym ważnym dniu towarzyszyli rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele , przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz wiceprezydent miasta p.Janusz Mękarski.. Były wiersze, piosenki, rozwiązywanie zagadek.
Pierwszaki  musiały wykazać się sprawnością fizyczną i odwagą.  Celująco  zdali pierwszy szkolny test i dyrektor Anna Nowakowska –Ludwiczak oraz wiceprezydent Janusz Mękarski  dużym ołówkiem dokonali pasowania wszystkich dzieci na uczniów szkoły.
Potwierdzeniem aktu były pamiątkowe dyplomy. Potem dzieci otrzymały upominki ufundowane przez Urząd Miasta Bełchatowa, dyrektor szkoły oraz rodziców .W tym dniu pierwszoklasiści tradycyjnie nie mieli zajęć dydaktycznych.

Pasowanie na ucznia