Sprawdzian klas VI – 1 kwietnia 2015 r.

Sprawdzian klas VI – 1 kwietnia 2015 r.
1. Uczniowie klas 6 przychodzą do szkoły na godzinę 8.15.
2. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą legitymację oraz przybory do pisania i rysowania:

a) na część pierwszą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

b) na część drugą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

3. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Obowiązuje strój galowy.
5. Sprawdzian składa się z dwóch części :
I część od 9.00 – język polski i matematyka
II część od 11.45 język angielski
Przerwę między I a II częścią sprawdzianu uczniowie spędzają pod opieką nauczycieli.