ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

klasy 0 i I – sala gimnastyczna
klasy II – VI – sale lekcyjne