„Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”

Od 2 listopada 2010 roku uczniowie klasy Ia biorą udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Koncepcja projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wpsierać.
Uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, na których odkrywali dotąd nieznane własne talenty i zainteresowania. Poprzez pracę z interesujacymi pomocami dydaktycznymi rozbudzały ciekawość twórczą, wzmacniali pozytywną samoocenę.

6 czerwca 2011r. odbył się pokaz umiejętności. Dzieci zaprosiły swoich bliskich oraz  Panią Dyrektor na przedstawienie pt. „Jak leśna gromadka dbała o swój las”. Po przedstaweniu wspólnie z rodzicami wykonywały prace plastyczne – „Ratujmy naszą planetę Ziemię. Wspólna zabawa pozwoliła uczniom osiągnąć sukces i dzielić się radością z innymi.

Przedstawienie ekologiczne pierwszaków