OSTATKI I WALENTYNKI

Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnej zabawy
w ostatni dzień karnawału:

„Kto przebrany ten niepytany!” 

Każdy uczeń który będzie miał na sobie strój karnawałowy w ten dzień nie
podlega niezapowiedzianej kartkówce i odpowiedzi ustnej.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY 🙂

WALENTYNKI

!WALENTYNKI!
Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w poczcie WALENTYNKOWEJ.
Poczta działać będzie w dniach 8 – 11 lutego. Listy można będzie wrzucać do skrzynki na 1 piętrze przy tablicy Samorządu Uczniowskiego.
Każda walentynka musi mieć adresata czyli imię, nazwisko oraz klasę osoby do której piszemy waletynkę.
Walentynki można wrzucać do 11 lutego.
Rozdanie walentynek nastąpi 12 lutego
Samorząd Uczniowski