OFERTA SZKOLENIOWA

OFERTA SZKOLENIOWA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W BEŁCHATOWIE
w roku szkolnym 2015/2016

Szkolenia odbywają się w siedzibie poradni –
Bełchatów, ul. Czapliniecka 96

Zgłoszenia osobiste i telefoniczne – tel. 44 632 28 74

1. Temat: Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 21 października 2015r., godz 15.30
Osoba prowadząca: Ewa Marszałek

2. Temat: Praca z dzieckiem z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu
Data: 17 listopada 2015r., godz. 14.00
Osoby prowadzące: Aneta Piskorska, Agnieszka Olejnik – Klatd

3. Temat: Praca z dzieckiem z trudnościami
w pisaniu
Data:18 listopada 2016r., godz. 17.00
Osoba prowadząca: Joanna Jaworska – Bielaś

4. Temat: Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne
Data: 25 listopada 2015r., godz. 15.00
Osoba prowadząca: Magdalena Wieczorek Pytlewska

5.Temat: Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – myśli samobójcze, próby samobójcze, wypadki, nagła śmierć
Data: 1 grudnia 2015r., godz., 16.00
Osoba prowadząca:Dagmara Góralska – Paszkiewicz

6. Temat: Jak zachęcać dziecko do współpracy?
Data: 2 grudnia 2015r., godz. 15.30
Osoba prowadząca: Karina Kamińska

7. Temat: Funkcjonowanie ucznia z afazją
w systemie szkolnym
Data: 12 stycznia 2016r., godz 15.00
Osoba prowadząca: Ewa Dzika

8. Temat: Gry i zabawy edukacyjne wspomagające naukę czytania i pisania dzieci z klas I-III
Data:13 stycznia 2016r., godz. 15.30
Osoba prowadząca: Ewa Marszałek

9. Temat: Gotowość dziecka 6-letniego do podjęcia nauki szkolnej
Data: 11 lutego 2016r., godz .16.15
Osoba prowadząca: Joanna Jaworska – Bielaś

10.Temat: Uczeń z orzeczeniem a wybór szkoły ponadgimnazjalnej
Data: 9 marca 2016r., godz. 14.30
Osoby prowadzące: Edyta Zielińska, Agnieszka Nagodzińska – Bociek

11. Temat: Kinezjologia edukacyjna szansą rozwoju intelektualnego – gimnastyka mózgu –warsztaty
Data: 21 marca 2016r., godz. 15.00 (sala nr 13)
Osoby prowadzące: Mariola Kłysik, Maria Korb, Kinga Adamska

12. Temat: Zostań znajomym swojego dziecka. Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców
w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa
w przestrzeni multimedialnej
Data: 21 marca 2016r., godz. 15.00 (sala konferencyjna)
Osoba prowadząca: Małgorzata Gutknecht, Anna Waśkiewicz -Polityło

13. Temat: Bajka – pomagajka, czyli jak samodzielnie napisać bajkę terapeutyczną warsztaty
Data: 30 marca 2016r., godz.15.00
Osoba prowadząca: Barbara Kaczmarek

14.Temat:Czy z wady wymowy się wyrasta? – warsztaty
Data: 7 kwietnia 2016r., godz. 15.00
Osoba prowadząca: Aleksandra Wejman, Agata Rychlewska