Obiady

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECI NA OBIEDZIE

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 9:00 bezpośrednio
do świetlicy lub pod nr tel. 44 632 22 18.
Jeśli nie będzie zgłoszenia do tej godziny obiad przepada i nie zostaje przepisany
na kolejny miesiąc. Może go rodzic odebrać
w danym dniu w godzinach wydawania obiadów na stołówce szkolnej we własnym pojemniku lub w pojemniku jednorazowym zapewnionym przez stołówkę
za odpłatnością.