Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Obchody tego wydarzenia zostały ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 r.
z inicjatywy UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji
i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Nasza szkoła również włączyła się do akcji propagującej MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI.
Uczniowie przygotowali plakaty i ulotki z ciekawymi hasłami oraz wspólnie wykonano DRZEWO TOLERANCJI.

Przeprowadzono pogadankę i ankietę na temat: stereotypów i postaw wobec ludzi chorych, niepełnopsprawnych, mniejszości narodowych itp.
Akcja zakończyła się wspólnym wykonaniem piosenki Stanisława Soyki pt. „Tolerancja”.

Ten dzień stał się okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec „INNYCH” oraz uświadomienia sobie, jak ważna jest akceptacja różnorodności i szacunek dla inności.

Wszystkim uczniom, którzy pomagali w przygotowaniu akcji serdecznie dziękujemy.

Dzień Tolerancji