MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem, na przykład: prawo do życia, wolności słowa, prawo do edukacji.

Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, płeć, wyznanie czy pochodzenie.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.

W celu upamiętnienia tego wydarzenia rezolucja Zgromadzenia Ogólnego z 1950 r. ustanowiła dzień 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

W dążeniu do wypełniania postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 2014 uczciliśmy rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 

W naszej szkole została zorganizowana akcja, która przypominała o tym, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, są to m.in. prawo do życia, szczęścia, prywatności czy również do korzystania z dóbr kultury.

Uroczystości patronowało hasło: „Każdy człowiek rodzi się wolny i równy, ma prawo do życia, wolności, pracy, wypoczynku…” Pamiętając o tym,  szanujmy prawa swoje i innych!
Nie róbmy nikomu krzywdy!

 PAMIĘTAJMY – PRAWA CZŁOWIEKA SĄ WARTOŚCIĄ NAJWYŻSZĄ!

Prawa Dziecka – Prawami Człowieka