Konsultacje i zebrania z rodzicami

16 kwietnia 2012 r. odbęda się konsultacje z rodzicami uczniów klas I-VI
26 kwietnia odbęda sie zebrania z rodzicami dzieci klas 0.
Na dzień 22 maja planowane są zebrania z rodzicami uczniów klas I-VI.