KONKURSY EKOLOGICZNE

Regulamin konkursu rodzinnego

„BOŻONARODZENIOWA CHOINKA Z SUROWCÓW NATURALNYCH I WTÓRNYCH”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

koordynatorzy –  Monika Grygiel, Martyna Pacholczyk

 1. Cele konkursu:

– kultywowanie tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki świąt,

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

– wykorzystanie odpadów i surowców naturalnych jako materiału do działań artystycznych,

– uświadomienie uczestnikom znaczenia segregacji i dbałości o czystość najbliższego otoczenia,

– promowanie twórczości dziecięcej.

 1. Konkurs trwa od 21.11.2016r. – 19.12.2016r.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI i ich rodziny.
 3. Zadaniem drużyny jest wykonanie pracy przy wykorzystaniu surowców naturalnych (np. drewno, suszone rośliny, produkty spożywcze pochodzenia roślinnego) i surowców wtórnych (np. karton, makulatura, szkło, nakrętki, płyty CD).
 4. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:

* p. Monika Grygiel –  sala 24

* p. Martyna  Pacholczyk –  sala 8

 1. Kryteria oceny prac:

* zgodność z tematem,

* estetyka pracy,

* oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów.

 1. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

Regulamin konkursu

„PRZYJACIEL PRZYRODY”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr4 im. Stefana Żeromskiego

w Bełchatowie; koordynatorzy –  Monika Grygiel, Martyna Pacholczyk

 1. Celem  konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) przyjaciela przyrody.
 2. Konkurs trwa od 10.11.2016r. – 10.12.2016r.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie.
 4. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
  6.Prace należy wykonać ręcznie (technika dowolna, np.kredki, farby, wydzieranka) lub korzystając z technik komputerowych; format A4.
 5. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:
  – p. Martyna  Pacholczyk –  sala 8,
  – p. Monika Grygiel –  sala 24,
  8.Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem,

– estetyka pracy,

– oryginalność.
9. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.