KONKURS „PISANKI, PALMY, STROIKI I OZDOBY WIELKANOCNE”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA
„PISANKI, PALMY, STROIKI I OZDOBY WIELKANOCNE”
Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc – najradośniejsze, najbardziej wiosenne, kwitnące i pachnące Święta. To najwspanialsza okazja, by móc wykonywać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem.. Różnorodność materiałów i technik świadczyć mogą o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Warto podtrzymywać tę piękną tradycję i w związku z tym zapraszamy do udziału w naszym konkursie na:
• Najładniejszą i najbardziej oryginalną palmę;
• Ozdoby wielkanocne w formie wianków, koszyczków, baranków, zajączków, kurczaczków, itp.;
• Pisanki, kraszanki (inne techniki zdobienia jaj);
• Dodatkowe zadanie to zrobienie jak największej pisanki – jajka
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas 0 – VI i ich rodzin.
2. Każdy uczestnik może wykonać kilka prac.
UWAGA: Prosimy, aby każda praca była zaopatrzona w karteczkę z danymi autora tj. imię i nazwisko, klasa..
TERMIN DOSTARCZANIA PRAC WYŁĄCZNIE W DNIU: 08.04.2014 roku do biblioteki szkolnej.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU PRAC DO EKSPOZYCJI!
PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA.
NAGRODY:
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
Oceniane będą 4 kategorie:
1. Palmy
2. Stroiki
3. Pisanki
4. Największe jajko – pisanka
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30.04.2014 r. O wręczeniu nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.
ORGANIZATOR:
• Zastrzega sobie prawo do zmian;
• Nie przewiduje zwrotu prac. Prace te zostaną przekazana na wystawę w Centrum Handlowo-Rozrywkowym w Galerii Olimpia

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.