KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI

UWAGA KONKURS!!!

KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI

Świat jest różnorodny, ale wszyscy są równi i nikt nie jest gorszy. Ludzie niepełnosprawni

nie potrzebują litość tylko naszej obecności . 3 grudnia to dzień, kiedy na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji ogłaszamy

w naszej szkole konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów na najciekawszą

i najładniejszą pracę o tematyce niepełnosprawności. Konkurs będzie rozstrzygnięty

w kategorii klas 0-3 i 4-6. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

Wszystkie prace zostaną umieszczone na wystawie w holu głównym naszej szkoły.

 

Prace plastyczne formatu A3 lub A4 wykonane techniką dowolną

można składać do 26 listopada w bibliotece szkolnej.

Na odwrocie wpisujemy imię, nazwisko i klasę oraz dopisujemy dla pani Beaty Bedlechowicz.

Wyniki opublikowane zostaną 30 listopada na tablicy ogłoszeń.

Prace złożone w konkursie stają się własnością Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych i wizerunku dziecka na potrzeby tego konkursu oraz na bezpłatne publikowanie złożonych prac.

Zachęcam do udziału
Beata Bedlechowicz