Każdy inny, wszyscy równi

UWAGA KONKURS!!!

KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI

Świat jest różnorodny, ale wszyscy są równi i nikt nie jest gorszy. Ludzie niepełnosprawni nie potrzebują litość tylko naszej obecności

3 grudnia to dzień, kiedy na całym świecie obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Z tej okazji od kilku lat ogłaszamy w naszej szkole konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów na najciekawszą i najładniejszą pracę
o tematyce niepełnosprawności.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w kategorii klas 0, 1-3 i 4-6.

Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na wystawie w holu głównym naszej szkoły.

Prace plastyczne formatu A4 wykonane techniką dowolną
można składać do 29 listopada

u p. B. Bedlechowicz lub w bibliotece szkolnej. Na odwrocie wpisujemy
imię, nazwisko i klasę.

Wyniki opublikowane zostaną 2 grudnia na tablicy ogłoszeń.

Prace złożone w konkursie stają się własnością Szkoły Podstawowej nr 4
w Bełchatowie. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców
na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych i wizerunku dziecka
na potrzeby tego konkursu oraz na bezpłatne publikowanie złożonych prac.

Zachęcam do udziału
Beata Bedlechowicz