Kabecjanie Dają Radę

„Jak być bezpiecznym na co dzień” to program realizowanyod lutego 2011 roku przez Szkołę Podstawową nr 4 w Bełchatowie w ramach projektu „Kabecjanie Dają Radę” organizowanego przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, Kredyt Bank, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A., Polski Czerwony Krzyż.
W programie biorą udział uczniowie z oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych i drugich.
Celem projektu jest propagowanie wiedzy o bezpiecznym stylu życia i poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez:

  • zdobywanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń,
  • wypracowanie prawidłowych wzorców zachowań,
  • wypracowanie właściwych reakcji w obliczu zagrożeń.

Więcej informacji dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów na stronie
www.kabecjaniedajarade.pl