„Jedź z głową w kasku”

Trzecioklasiści z naszej szkoły wzięli udział w akcji organizowanej przez poseł do Parlamentu Europejskiego p. Joannę Skrzydlewską i Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.
Akcja miała na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznej jazdy na rowerze.
Nasi uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, dotyczącej ogólnych zasad ruchu drogowego, przeprowadzonej przez policjantów z KW w Łodzi. Za aktywny udział w zajęciach otrzymali specjalnie dla nich zaprojektowane kaski rowerowe. Akcja – Jedź z głową w kasku – była jednym z licznych projektów dotyczących bezpieczeństwa dotyczących bezpieczeństwa przeprowadzonych przez naszych uczniów.

Jedź z głową w kasku