Jarzynki Babci Balbinki

„Jarzynki Babci Balbinki” to tytuł teatralnego spektaklu kukiełkowego, przygotowanego przez uczestników szkolnego koła teatralnego – uczniów klasy 1b pod kierunkiem pani Krystyny Krakowiak.
Do obejrzenia przedstawienia i wspólnej zabawy mali aktorzy zaprosili dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.

Jarzynki Babci Balbinki