Ferie – dzień pierwszy

11.02.2013 r. (poniedziałek) godz. 9.00-13.00
Pierwszy dzień ferii upłynął pod hasłem „SZLACHETNE  ZDROWIE”
1. Powitanie przybyłych uczniów i zapoznanie z planem zimowiska.
2. Pogadanka na temat bezpieczeństwa i dyscypliny podczas zimowiska – zawarcie kontraktu.
3. Pogadanka dotycząca profilaktyki uzależnień –
„Niebezpieczne używki”
4. Konkurs plastyczny „Używkom mówimy –  NIE”
– wystawa pokonkursowa.
2. Zajęcia sportowe:
* piłka nożna(chłopcy),
* piłka siatkowa (dziewczęta),
* tenis stołowy.

Ferie