Cykl wystaw indywidualnych rozpoczęty!

 Cykl wystaw indywidualnych rozpoczęty!

W tym roku swoje prace prezentują dwie siostry Julia i Olga Cieślak
z klasy integracyjnej 2a.

Każda z dziewczynek narysowała prace według własnego pomysłu. Julia zatytułowała swoją wystawę „Cztery pory roku”, natomiast Olga „Przyjaźń”. Zachęcamy wszystkich do podziwiania wspaniałych dzieł,
a młodym Artystkom serdecznie gratulujemy!